Matematický KLOKAN 2022

Každým rokem se žáci naší školy zapojují do matematické soutěže „Klokan“. Nejúspěšnějším řešitelem za Litoměřice se stal Vincent Král 5.B, který v kategorii „Klokánek“ obsadil 1. – 2. místo s plným počtem bodů. Jeho mladší spolužačka Magdalena Smržová 3.B v kategorii „Cvrček“ obsadila 9. místo. Vincentovi a Magdaleně gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Velikonoce v hodinách angličtiny

 

V posledních hodinách anglického jazyka před Velikonocemi se žáci dozvěděli, jak se slaví velikonoční svátky v anglicky mluvících zemích. Někteří žáci dokonce zjistili, že zvyky, které dodržují doma (např. hledání vajíček) pochází právě ze zahraničí. Povídali jsme si o tradicích, obohatili jsme si slovní zásobu a plnili různé úkoly. Co dalšího k Velikonocům v Anglii patří? Co je např. Easter bonnet, Easter egg hunt, Easter bunny…? To vše se žáci v hodinách angličtiny dozvěděli.