Přijímání uchazečů ke vzdělávání

Přijímání žáků, kteří splňují podmínky ke studiu, se provádí na základě vyplněné přihlášky.

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.

Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Termín talentových zkoušek

Obor Termín
Hudební 21. 6. – 25. 6. 2021
Výtvarný 21. 6. – 25. 6. 2021

Základní umělecká škola Libochovice

pořádá

ZÁPIS

žáků pro školní rok 2021/2022

Zájemci o studium uměleckých oborů pro školní rok 2021/2022 se mohou přihlásit od 31. května 2021 do 18. června 2021 na webu školy www.skolylibo.cz umělecká škola – přihláška do ZUŠ ke studiu v oboru: – HUDEBNÍM nebo VÝTVARNÉM

Na základě podání přihlášky budou zájemci kontaktováni a pozváni k talentové zkoušce. Talentové zkoušky se budou konat od 21. června 2021 do 25. června 2021 v odpoledních hodinách.

Přijímáme děti od 5 let do přípravného studia a děti od 7 let do základního studia.

Přehled oborů a studijních zaměření je k dispozici na stránkách školy www.skolylibo.cz

Více informací na tel. 774 786 891

 

Moc se těšíme na všechny děti, které mají chuť učit se hrát na hudební nástroje, zpívat, malovat a poznávat kouzla hudebního a výtvarného umění.