Zápis do prvních tříd

POZOR!!!

ZMĚNA ZPŮSOBU ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemické situaci, přepokládanému vývoji v následujících týdnech a v zájmu ochrany zdraví všech aktérů zápisu jsme dospěli k rozhodnutí, že letošní zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, také podání žádosti o přijetí/odklad by mělo proběhnout bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí/odklad je možné doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (datová schránka ZŠ Libochovice: n3arn3e) – kdykoli od 1. 4. do 23. 4. 2021,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email: zs.libochovice@zslibo.cz, nelze jen poslat prostý email!) – kdykoli od 1. 4. do 23. 4. 2021,
 3. poštou (ZŠ J. E. Purkyně Libochovice, Vrchlického 284, 411 17 Libochovice) – kdykoli od 1. 4. do 23. 4. 2021,
 4. osobní podání – v uzavřené obálce do schránky školy umístěné u učitelského vchodu (vchod od parkoviště) a označené nápisem ZÁPIS. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 19. 4. do 23. 4. 2021. V tyto dny vhoďte obálku do schránky nejpozději do 17 hodin (po 17 hodině nemůžeme zaručit vybrání schránky týž den a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů).

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (případně odklad) je nutné vyplnit na těchto odkazechžádost o přijetí, žádost o odklad. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň Vám bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a doručit spolu s ostatními dokumenty jedním z výše uvedených způsobů do školy. V případě potřeby je možné stáhnout nevyplněný formulář žádosti o přijetí zde a o odklad zde (i v tomto případě platí, že je nutné vyplnit žádost elektronicky  – žádost o přijetí, žádost o odklad).

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 1. Podepsanou žádost o přijetí (nutné vyplnit také elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Rodný list dítěte – můžete jej nahrát jako sken/fotografii do elektronické přihlášky, nebo dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
 3. Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) – můžete jej nahrát jako sken/fotografii do elektronické přihlášky, nebo dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (možné stáhnout zde)

Po vyplnění elektronické žádosti o přijetí Vám bude přiděleno evidenční číslo žádosti. Najdete jej na vygenerované Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání. Toto číslo si poznamenejte a uschovejte.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním evidenčních čísel přijatých a nepřijatých dětí

 • na vchodových dveřích do školy
 • na webových stránkách školy: www.skolylibo.cz

 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 30. dubna 2021.

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat ŽÁDOST O ODKLAD

 1. Podepsanou žádost o odklad (nutné vyplnit také elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Rodný list dítěte – můžete jej dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
 3. Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) – můžete jej dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
 4. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
 5. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prostřednictvím emailu na Mgr. Zuzanu Chloubovou – chloubova.zuzana@zslibo.cz

Děkujeme za pochopení.

Pokud nemáte možnost vytisknout formuláře žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad školní docházky, můžete si je vyzvednout ve škole u učitelského vchodu, kde budou k dispozici v krabici označené „ZÁPIS“, v tyto dny a hodiny

Pondělí 19. 4. 2021  8 – 16:30 h

Úterý 20. 4. 2021  8 – 16:30 h

Středa 21. 4. 2021  8 – 16:30 h

Čtvrtek 22. 4. 2021  8 – 16:30 h

Pátek 23. 4. 2021  8 – 16:30 h

 

Vyplnit žádost o přijetí/odklad (zápisní  lístek) a stáhnout desatero pro rodiče dětí předškolního věku můžete po kliknutí na níže uvedené odkazy.

K vyplňování žádosti používejte moderní a aktualizovaný webový prohlížeč – například Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge… Zásadně nepoužívejte Internet Explorer!!! Internet Explorer nepodporuje některé funkce aplikace a způsobuje problémy s odesláním přihlášky.

 

Žádost o přijetí 

Žádost o odklad

Informace pro rodiče

Co má umět předškolák:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, je potřeba navštívit logopeda
 • mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
 • nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • sebeobsluha – samostatné stolování, jíst příborem
 • hygiena – mytí, wc, smrkání