POZOR!!!

ZMĚNA ZPŮSOBU ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

Vážení rodiče,

je nám to velmi líto, ale rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 proběhnou letošní zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, také podání žádosti o přijetí/odklad by mělo proběhnout bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí/odklad je možné doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (datová schránka ZŠ Libochovice: n3arn3e) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email: zs.libochovice@zslibo.cz, nelze jen poslat prostý email!) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 3. poštou (ZŠ J. E. Purkyně Libochovice, Vrchlického 284, 411 17 Libochovice) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 4. osobní podání – v uzavřené obálce do schránky školy umístěné u učitelského vchodu (vchod od parkoviště) a označené nápisem ZÁPIS. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 23. 4. do 30. 4. 2020. V tyto dny vhoďte obálku do schránky nejpozději do 17 hodin (po 17 hodině nemůžeme zaručit vybrání schránky týž den a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů).

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (žádost o přijetí, žádost o odklad) je nutné vyplnit elektronicky na tomto odkazu. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň Vám bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a doručit spolu s ostatními dokumenty jedním z výše uvedených způsobů do školy. V případě potřeby je možné stáhnout nevyplněný formulář žádosti o přijetí zde a o odklad zde (i v tomto případě platí, že je nutné vyplnit žádost elektronicky).

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o přijetí

 1. Podepsanou žádost o přijetí (nutné vyplnit také elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (možné stáhnout zde)

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o odklad

 1. Podepsanou žádost o odklad (nutné vyplnit také elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
 5. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později

 

Po ukončení příjmu žádostí Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám přidělené registrační číslo.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prostřednictvím emailu na Mgr. Zuzanu Chloubovou – chlozu.zslibo@iskola.cz

Děkujeme za pochopení.

 

Pokud nemáte možnost vytisknout formuláře žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad školní docházky, můžete si je vyzvednout ve škole u učitelského vchodu, kde budou k dispozici v krabici označené „ZÁPIS“, v tyto dny a hodiny

Pondělí 20. 4. 2020  9 – 11 h

Úterý 21. 4. 2020  9 – 11 h

Středa 22. 4. 2020  9 – 11 h

Čtvrtek 23. 4. 2020  9 – 11 h

Pátek 24. 4. 2020  9 – 11 h

Další termíny budou zveřejňovány postupně.

 

Vyplnit žádost o přijetí/odklad (zápisní  lístek) a stáhnout desatero pro rodiče dětí předškolního věku můžete po kliknutí na níže uvedené odkazy.

K vyplňování žádosti používejte moderní a aktualizovaný webový prohlížeč – například Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge… Zásadně nepoužívejte Internet Explorer!!! Internet Explorer nepodporuje některé funkce aplikace a způsobuje problémy s odesláním přihlášky. 

Žádost o přijetí/odklad                          Informace pro rodiče

 

 

 

 

 

 

Co má umět předškolák:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, je potřeba navštívit logopeda
 • mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
 • nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • sebeobsluha – samostatné stolování, jíst příborem
 • hygiena – mytí, wc, smrkání