Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace

 • IČO: 46768807
 • Vrchlického 284, 411 17 Libochovice
 • E-podatelna: zs.libochovice@zslibo.cz
 • Datová schránka: n3arn3e
 • Telefon ředitelna: 774 786 890
 • Telefon kancelář: 774 786 894

 

 

 

 

 

 

 

 • Školní psycholog
 • Mgr. Ivan Sobotka, tel.: +420 724 205 471, email: sobotkai@email.cz

 

 

 

 

 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 • CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
 • Mgr. Bc. Michaela Comová
 • hotline@cca.cz
 • Tel.: 378 229 455, 378 229 441
 • Helpdesk systém – https://hotline.cca.cz