• Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace
  • Vrchlického 284, 411 17 Libochovice
  • IČO: 46768807