Školní družina

 

Ani v tomto školním roce jsme nezapomněli na školní družiny. Výzdobu zajistily paní vychovatelky a část vybavení se podařilo vyměnit za nové. Toto prostředí spolu s neocenitelnou prací a péčí našich vychovatelek dotváří atmosféru, ve které se děti cítí jako doma.  To Vám, rodičům, přináší velký klid a pohodu na pracovní činnost či cokoliv jiného. Děkujeme všem družinářkám za laskavost, péči a trpělivost, kterou projevují každý den.

Další foto družiny: ZDE

Zahájení školního roku 2021/2022 – režimová opatření

Jak bude probíhat začátek školního roku

 

Ministerstva zdravotnictví a školství společně připravila řadu doporučení a nařízení, která mají zabránit uzavírání škol. Týkají se především hygienických pravidel, nošení roušek nebo omezení vstupu třetích osob do školy. Pravidla byla zapracována do manuálu, kterým by se měly školy od září řídit.

 

K základním principům bezpečného provozu škol patří dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skupinová izolace, sociální distance, ochrana úst a nosu. Na začátku školního roku proběhne také plošné preventivní testování žáků.

 

Zákaz vstupu nemocným a izolace

 

Do školy a školského zařízení nemohou vstupovat osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.  V případě, že se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, nasadí si neprodleně ochranu dýchacích cest a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti, kde bude izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy. Žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Čti dále

Informace k provozu školy od 27. února 2021 do 21. března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy)
  • ve školních družinách

Těmto žákům bude poskytováno vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Ošetřovné: informace o ošetřovném najdete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Otevření školní jídelny

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k tomu, že se u žádného dalšího zaměstnance školní jídelny nepotvrdila nákaza, bude od pondělí 8. 2. školní jídelna opět v provozu (po skončení povinné karantény). Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni k odběru obědů v minulém týdnu, budou od pondělí automaticky znovu přihlášeni. V pondělí bude uvařeno pouze jedno jídlo – špagety se směsí. Od úterý již bude v platnosti aktuální jídelní lístek.
Všem strávníkům, kromě těch, kterým byl zajištěn náhradní způsob stravování, budou dodatečně za období od 1. 2. do 5. 2. odhlášeny obědy. Z vaší strany není třeba činit žádné kroky.
Ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Miloš Matějka

Informace k provozu školní družiny od 18. listopadu 2020

Provoz školní družiny

—Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve družině. Pro tyto žáky se tedy obnovuje činnost školní družiny a to v homogenních skupinách žáků jedné třídy .

—Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žáci 1. A budou mít družinu v malé družince – místnost v přízemí naproti schodišti v nové budově (paní vychovatelka Mgr. Jaroslava Svobodová).

Žáci 1. B budou mít družinu na tradičním místě – velká družina v přízemí ve staré budově (paní vychovatelka Hana Pavlatová).

Žáci 1. C budou mít družinu ve své třídě (paní vychovatelka Kateřina Rulfová).

Žáci 2. A budou mít družinu v malé družince u kuchyňky (asistentky).

Žáci 2. B budou mít družinu v kuchyňce (asistentky).

 

—