Pasování na čtenáře

Letošní školní rok byl opět poznamenán pandemií a ovlivnil i výuku našich nejmladších školáků. V době distančního vzdělávání museli ve velké míře spolupracovat rodiče, za což jim patří velký obdiv. Prvňáčci náročné situace ve výuce zvládli velice dobře. Blíží se konec školního roku a již tradiční „Pasování prvňáčků na čtenáře“, které proběhlo v pondělí 21. června 2021 na nádvoří zámku v Libochovicích. Součástí této akce je návštěva městské knihovny. Foto zde: 1.B