Školní parlament

Na základní škole je zřízen Školní parlament složený ze zástupců 6. – 9.  tříd,  kteří se zabývají řešením problémů školy a tlumočí návrhy žáků. Parlament se schází většinou  jednou měsíčně. Prostřednictvím školního parlamentu mohou žáci komunikovat s vedením školy, mají možnost připravovat různé akce a dozvídat se nové informace o dění ve škole.

Každá třída 2. stupně si volí své 2 zástupce. Při volbě je uplatněn systém většiny, mandát získávají žáci s největším počtem hlasů.

Složení školního parlamentu

6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A