Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na pátek 18. 11. 2022 volný den pro žáky, a to z organizačních důvodů a technických důvodů (instalace úsporného osvětlení v budově školy a s tím spojené úpravy elektroinstalace).

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2022 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele) a bude zahájeno v 8 hodin.

 

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Cesta do šestých tříd bude pro žáky vyznačena.

Zápis do prvních tříd pro cizince

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k přijetí do 1. ročníku ZŠ.

Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince a proběhne 1. 6. 2022.

Žádost v tomto termínu může podat jen cizinec s dočasnou ochranou.

Více informací zde.