Zápis do prvních tříd pro cizince

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k přijetí do 1. ročníku ZŠ.

Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince a proběhne 1. 6. 2022.

Žádost v tomto termínu může podat jen cizinec s dočasnou ochranou.

Více informací zde.

Zápis do školy

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice pro školní rok 2022/2023 byl stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic – středa 6. dubna 2022

Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 7. dubna 2022

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny.Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti po odkladu školní docházky.

Více informací najdete zde.

Žádost o přijetí můžete vyplnit zde.

Žádost o odklad můžete vyplnit zde.

Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání (netýká se žáků ZUŠ)

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

  • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

 Čti dále

SBÍRKA HANDBIKE PRO ADÁMKA

Město Libochovice organizuje sbírku pro zdravotně postiženého žáka naší školy. Tato akce si zcela jistě zasluhuje pozornost, proto bychom vás chtěli poprosit, abyste si našli chvilku a přečetli si životní příběh Adama. Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete přispět jakoukoli částkou.

Adámek si moc přeje kolo – handbike, aby mohl být alespoň trochu nezávislý a mít tak trochu své klučičí svobody i přesto, že je ochrnutý na půlku těla.

Přispět můžete zde https://www.znesnaze21.cz/sbirka/kolo-pro-adamka-at-i-s-ochrnutim-muze-mit-trochu-svobody

Čti dále

Sbírka pro válečné veterány v Městské knihovně Libochovice

Připněte si vlčí mák na znamení úcty k válečným veteránům. Pomozte nám uchovat i vyprávět vzpomínky hrdinů. Vlčí mák můžete získat příspěvkem do kasičky v Městské knihovně Libochovice po celý listopad. Více o historii Dne válečných veteránů a symbolu vlčích máků se dozvíte např. na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BDch_veter%C3%A1n%C5%AF?fbclid=IwAR20PNo-Tkw9ynEtHFYg6VsALw–jA0eBLJoFsF_lrFMWbWV30a6Jy-Gubc