Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky (o odklad povinné školní docházky) v Základní škole J. E. Purkyně a Základní umělecké škole Libochovice

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky (o odklad povinné školní docházky) je nutné vyplnit v elektronické podobě.  Potřebný formulář se otevře po kliknutí na odkaz níže. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a vzít s sebou k zápisu.

K vyplňování žádosti používejte moderní a aktualizovaný webový prohlížeč – například Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge… Zásadně nepoužívejte Internet Explorer!!! Internet Explorer nepodporuje některé funkce aplikace a způsobuje problémy s odesláním přihlášky. 

Žádost o přijetí    

Žádost o odklad

 

Žádost o povolení přestupu na Základní školu J. E. Purkyně a Základní uměleckou školu Libochovice

Žádost o povolení přestupu je nutné vyplnit v elektronické podobě.  Potřebný formulář se otevře po kliknutí na odkaz níže. Po vyplnění elektronického formuláře budou základní údaje automaticky odeslány do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a vzít s sebou k jednání.

Po vyplnění a odeslání údajů si domluvte termín jednání ve škole.

K vyplňování žádosti používejte moderní a aktualizovaný webový prohlížeč – například Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge… Zásadně nepoužívejte Internet Explorer!!! Internet Explorer nepodporuje některé funkce aplikace a způsobuje problémy s odesláním přihlášky. 

Žádost o povolení přestupu

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na  Základní škole J. E. Purkyně a Základní umělecké škole Libochovice

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) je možné povolit pouze na základě žádosti zákonného zástupce žáka a zároveň na základě aktuálně platného doporučení školského poradenského zařízení (vzdělávání dle IVP musí být ve zprávě doporučeno). Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je nutné vyplnit v elektronické podobě.  Potřebný formulář se otevře po kliknutí na odkaz níže. Po vyplnění elektronického formuláře budou základní údaje automaticky odeslány do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a předat třídnímu učiteli.

Po vyplnění a odeslání údajů si domluvte termín jednání ve škole.

K vyplňování žádosti používejte moderní a aktualizovaný webový prohlížeč – například Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge… Zásadně nepoužívejte Internet Explorer!!! Internet Explorer nepodporuje některé funkce aplikace a způsobuje problémy s odesláním přihlášky. 

Žádost o povolení vzdělávání podle IVP