Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice

  • Riegrova 64, 411 17 Libochovice
  • IČO: 46768807
  • E-podatelna: zus.libochovice@zslibo.cz
  • Datová schránka: n3arn3e
  • Telefon: 774 786 891
 

Zástupce ředitele pro Základní uměleckou školu:

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  • CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
  • Mgr. Bc. Michaela Comová
  • hotline@cca.cz
  • Tel.: 378 229 455, 378 229 441
  • Helpdesk systém – https://hotline.cca.cz