Informace o označování alergenů ve školní jídelně Libochovice

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku informace o alergenech obsažených v jídle.

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude uvedeno na jídelním lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Jídelní lístek a seznam alergenů je vyvěšen na webových stránkách v objednávkovém systému stravného a ve školní jídelně.

Bližší informace podá a případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny (tel: 774 786 895, email: jidelna@libochovice.cz).

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování

01 Obiloviny obsahující lepek

 

01a Obiloviny – pšenice

 

01b Obiloviny – žito

 

01c Obiloviny – ječmen 01d Obiloviny – oves

 

01e Obiloviny – špalda

 

01f Obiloviny – kamut

 

01g Obiloviny – hybridní odrůdy

 

02 Korýši

 

03 Vejce

 

04 Ryby

 

05 Arašídy (podzemnice olejná)
06 Sójové boby (sója)

 

07 Mléko

 

08 Ořechy, mandle, pistácie

 

08a Skoř. plody – mandle

 

08b Skoř. plody – lískové ořechy

 

08c Skoř. plody – vlašské ořechy

 

08d Skoř. plody – kešu ořechy

 

08e Skoř. plody – pekanové ořechy

 

08f Skoř. plody – para ořechy

 

08g Skoř. plody – pistácie

 

08h Skoř. plody – makadamie

 

09 Celer

 

10 Hořčice

 

11 Sezamová semena

 

12 Oxid siřičitý a siřičitany

 

13 Vlčí bob

 

14 Měkkýši  

 

Informace pro rodiče, kteří přihlásili své dítě ke stravování ve školní jídelně

Tyto řádky jsou určeny všem rodičům, kteří přihlásili své dítě ke stravování ve školní jídelně. Mají přispět k tomu, aby rodiče lépe pochopili práci jídelen a rozvinuli oboustranně prospěšnou komunikaci. Vždyť naším společným cílem je, aby děti svačily a obědvaly zdravé a chutné jídlo.

Pestrost stravy dětí

Prosím dbejte, aby strava vašich dětí byla pestrá. Řada dětí přichází do školní jídelny a poprvé se setkává s potravinami a jídly, které dosud neměly možnost ochutnat. Hledí na ně s nedůvěrou, kterou někdy jen těžce překonávají. K takovým potravinám patří kupodivu i různé druhy ovoce a zeleniny. Samozřejmě, že každému něco chutná více a něco méně, ale právě pestrost by měla být základem dobrého jídelníčku.

Společné stolování doma je základem

Pokud to jen trochu jde, hezky společně stolujte. Připomeňme si, že už dítě v předškolním věku by mělo umět správně používat příbor, nalít si nápoj a udržovat při jídle pořádek. Pokud něco rozlije, mělo by umět utřít stůl. Připouštím, že je pro vás rodiče rychlejší, pokud to doma sami uklidíte, ale nechte dětem trochu samostatnosti, u nás i v dalším životě ji budou potřebovat.

Věřím, že během pracovních dnů není mnoho času ke společnému posezení u jídla, často se doma všichni nesejdete ani na večeři. Je to škoda, ale jistě si to můžete vynahradit o víkendu. Dříve bývalo běžné, že se rodina sešla k jídlu u jednoho stolu, jídelní stůl byl srdcem každého domu nebo bytu. Neměli bychom na to zapomínat ani dnes. Psychologové zdůrazňují, že společné stolování vytváří pocit rodinné pospolitosti a velmi prospívá vzájemné komunikaci. A není samozřejmě pochyb o tom, že pomáhá vytvářet správné stravovací návyky.

Věnujte pozornost svačinám vašich dětí

Pokud máte doma školáka, věnujte pozornost jeho svačinám. Ideální je varianta, kdy si dítě odnáší připravenou svačinu z domu. Základem svačiny by mělo být pečivo nebo chléb namazaný třeba sýrovou nebo tvarohovou pomazánkou či máslem, doplněné plátky sýra nebo šunky. Nezapomeňme přitom na ovoce a zeleninu. Rychlou a také dobrou volbou je jogurt nebo tvarohový krém doplněný kouskem pečiva.

Věřte, že naopak nejhorším řešením je, pokud děti dostanou peníze a svačinu si kupují sami. Často se totiž nechají v obchodě nebo školním bufetu zlákat sladkými tyčinkami nebo naopak přesolenými chipsy. Po snězení těchto pochoutek pak na oběd už prostě nemají chuť.

Možnost výběru jídel má svá úskalí

Pokud jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, zajímejte se, jaká jídla si vaše dítě volí. Malí školáci na 1. stupni by si určitě neměli vybírat sami, ale s rodiči. Přitom by se neměli vyhýbat určitým jídlům (např. rybám), aby byl jejich jídelníček co nejrozmanitější. Sledovat jídelníček je dobré také kvůli vhodné kombinaci jídla, které připravujete doma, aby se například nestalo, že ke sladkému obědu bude mít dítko i sladkou večeři.

Promluvte si s dítětem, proč mu nechutná oběd

Nespílejte hned školní jídelně, když si vaše dítě stěžuje, že obědy nejsou dobré. Promluvte si s ním, co přesně mu nechutná. Pokud mu jídlo připadá např. málo slané, vysvětlete mu, že nadměrné solení není zdravé. Většina kuchařek se totiž snaží uvařit chutné jídlo, protože prázdné talíře a spokojené děti jsou tou bezprostřední odměnou za jejich namáhavou práci.

Provozní řád jídelny osabuje užitečné informace pro vás

Základním dokumentem upravujícím chod školní jídelny je provozní řád. Obsahuje základní pravidla přihlašování dětí ke stravování, systém odhlašování a výběru jídel, pravidla úhrady poplatků za stravování a další skutečnosti, které jsou důležité pro provoz jídelny. Předtím, než dítě ke stravování přihlásíte, je nutné se s ním seznámit a poté ho dodržovat. Bývá uveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na nástěnkách ve škole a v jídelně.

Dbejte na včasnou úhradu stravného

Dodržujte stanovený způsob a termín placení poplatků za obědy. Každá jídelna si v závislosti na svých podmínkách určí způsob úhrady stravného: hotovostně, bezhotovostně inkasem nebo příkazem. Zároveň stanoví i termín platby. Pamatujte, že bez včasného zaplacení nemá dítě na oběd nárok. A věřte, že to není veselý pohled, pokud odchází malé plačící dítě bez oběda a doplácí tak na nedbalost dospělých.

Dodržovat úřední hodiny je důležité

Pokud se potřebujete do jídelny dostavit osobně, dodržujte úřední hodiny, které mají mnohé vedoucí vyhrazeny pro návštěvy rodičů. Náplň práce vedoucích je totiž natolik široká, že není v jejích silách být vám osobně k dispozici po celou svoji pracovní dobu. Zatímco ráno mnohde zajišťují nákupy, v době výdeje obědů často pomáhají v kuchyni. Leckde také cestují mezi několika odloučenými pracovišti.

Termín odhlašování jídla

Nenaléhejte na vedoucí, aby přijala odhlášení oběda pro vaše dítě po hodině, která je uvedena v provozním řádu. Každá jídelna ji stanovila podle svých konkrétních potřeb, aby bylo možné spočítat počty porcí a v návaznosti na to potřebné množství surovin. Ty je pak třeba objednat u dodavatelů. Jiné podmínky k tomu mají jídelny ve velkých městech než malé provozovny v odlehlých obcích. Podobně to platí také o termínu, do kterého je možné vybírat si z více druhů jídel.

Rozdílnosti mezi jídelnami jsou normální

Nepozastavujte se nad rozdíly, které jsou mezi jednotlivými školními jídelnami. Možná, že máte víc dětí a ty chodí do několika různých jídelen, a tak jste se setkali s odlišnými cenami obědů, termíny placení a způsoby odhlašování. Každá jídelna si tyto podmínky stanovuje podle svého konkrétního provozu. Jinak je tomu například v jídelnách u mateřských škol a jinak u jídelen stravujících starší děti. Rozdíly jsou také ve vybavení kuchyní, v používaném počítačovém programu a samozřejmě i ve složení pracovního kolektivu té které jídelny.

Se stížnostmii a připomínkami za vedoucí jídelny

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit přímo na vedoucí vaší jídelny. Věřte, že jen včasným řešením problémů se dá předejít dalším nepříjemnostem. Pokud bude komunikace mezi vámi rodiči a vedoucí jídelny založená na otevřenosti a důvěře, bude to ten nejlepší základ vzájemných vztahů. A za tím vším bychom měli vidět vaše zdravé a spokojené dítě.

Tento článek je převzat ze stránek www.jidelny.cz