30. 1. 2021

Uzavření školní jídelny

Vážení rodiče, milí žáci,
s lítostí vám oznamuji, že veškerý personál školní jídelny byl umístěn do karantény. V tuto chvíli nejsme schopni zajistit chod školní jídelny a přípravu obědů. Školní jídelna proto bude od pondělí 1. 2. 2021 uzavřena. Karanténa by podle předběžného odhadu měla trvat do neděle 7. 2. 2021. Vše bude závislé na výsledcích testování zaměstnanců jídelny. Po dobu uzavření jídelny budou mít všichni strávníci automaticky odhlášené obědy, není proto třeba činit žádné kroky. Žákům prvních a druhých ročníků bude nabídnut náhradní způsob zajištění obědů. O termínu opětovného otevření jídelny vás budeme informovat.
Velice se omlouváme za vzniklé komplikace a zároveň děkujeme za pochopení.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Miloš Matějka 

9. 1. 2021

Informace k provozu školní jídelny od 11. do 22. ledna 2021

Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz školní jídelny se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. 

29. 12. 2020

Informace k provozu školní jídelny od 4. do 10. 1. 2021

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem a odnést (nemohou stravu konzumovat v jídelně),
 • Je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
  • nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd/skupin/oddělení a
  • nedocházelo k prolínání žáků  z prezenční výuky s osobami odnášejícími stravu.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Pokud budou mít žáci 3. až 9. ročníků zájem o odběr obědů, musí se znovu přihlásit. Žáci 1. a 2. ročníků zůstávají přihlášeni.Informace k provozu školní jídelny od 25. 11. 2020

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),
 • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
  • nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a
  • nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezen- ční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Pokud budou mít žáci zájem o odběr obědů, musí se znovu přihlásit.


11. 11. 2020

Informace k provozu školní jídelny od 18. listopadu 2020

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat a odnést.

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

— Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.9. 10. 2020

Odběr obědů při distanční výuce

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době od 10:45 do 11:15 h a odnést ke konzumaci domů (aby bylo minimalizováno riziko případného míchání skupin žáků a delšího styku těchto žáků). Pokud o odebrání obědů nebudou mít zájem, musí si obědy odhlásit standardním způsobem. 

28.8.2020

Zákaz vstupu dospělým osobám do školní jídelny v době stravování žáků školy

Vážení strávníci,

na základě doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy platí v době stravování žáků školy ve školní jídelně přísný zákaz vstupu všem dospělým osobám vyjma zaměstnanců školy.

Pro všechny dospělé osoby je k osobní návštěvě kanceláře školní jídelny vyhrazen každý den čas od 6:30 h do 11:15 h, v pondělí ještě od 14.00 h. do 15.30 h.

Pro všechny dospělé osoby je stanoven výdej obědů od 10:45 h do 11:15 h.

Mimo stanovené časy nebude dospělá osoba do jídelny vpuštěna.

Pokud možno, držte se těchto pokynů:

Objednání a odhlášení obědů provádějte

 • prostřednictvím internetu – využít můžete počítač, mobilní telefon nebo tablet
 • prostřednictvím mobilní aplikace s názvem Strava.cz, kterou si můžete nainstalovat do mobilního telefonu nebo tabletu

Platby provádějte přes účet.

Děkujeme za pochopení.

  

10. 3. 2020

Oznámení o uzavření školy a školní jídelny

Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o přerušení výuky na základních školách. Od středy 11. 3. 2020 bude Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice uzavřena, a to až do odvolání. Škola bude otevřena po vyhlášení ukončení preventivního opatření. V průběhu opatření je nutné sledovat sdělovací prostředky.

Žáci budou automaticky odhlášeni z odběru obědů.

  

22. 10. 2019

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. 2019 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů – havárie na topném systému. Jedná se o únik vody z topné soustavy, který s sebou nese snížení tlaku v soustavě a zablokování kotlů. Při opravě bude nutné vypustit vodu ze soustavy a omezit vytápění budovy. Zároveň bude potřeba provést výkopové práce, které zamezí možnosti využití únikových východů z celé staré budovy školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel 

31. 7. 2019

Modernizace stravovacího systému

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb došlo ve školní jídelně ZŠ Libochovice během letních prázdnin k modernizaci stravovacího systému. Díky tomuto kroku je možné od 1. září 2019 k identifikaci strávníka při odběru stravy využít jednu z těchto možností

 • karta ISIC, ITIC, ALIVE (žáci a zaměstnanci školy)
 • čip (lze zakoupit ve školní jídelně)
 • dosavadní stravovací karta (to bude umožněno do konce životnosti karty, nově bude možné zakoupit pouze čip, nebo kartu ISIC, ITIC)

 

Při modernizaci systému bylo upuštěno od možnosti objednávat stravu na terminálu umístěném ve školní jídelně. K tomuto kroku nás, po vyhodnocení počtu strávníků, kteří tuto možnost využívali,  vedla snaha vynaložit efektivně finanční prostředky, ale také  možnosti moderních technologií, díky nimž lze objednávat a odhlašovat stravu z pohodlí domova. Objednávat a odhlašovat stravu nyní můžete

 

K přihlášení budete potřebovat údaje, které obdržíte od vedoucí školní jídelny. Na email jidelna@libochovice.cz je potřeba zaslat vaší e-mailovou adresu, ke které bude přístup přiřazen. Zpět obdržíte veškeré údaje potřebné k přihlášení. Přihlašovací údaje přidělené v minulosti jsou stále platné.

 


31. 7. 2019

Změna cen obědů

Vážení strávníci,

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na pořízení potravin se od 1. 9. 2019 mění ceny obědů pro všechny kategorie strávníků. Aktuální ceny najdete v sekci „Ceník obědů“. Děkujeme za pochopení.

Jaroslava Švihnosová, vedoucí školní jídelny

 


1. 3. 2019

Změna cen obědů

Vážení strávníci,

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na pořízení potravin se od 1. 3. 2019 mění ceny obědů pro všechny kategorie strávníků. Aktuální ceny najdete v sekci „Ceník obědů“. Děkujeme za pochopení.

Jaroslava Švihnosová, vedoucí školní jídelny

 


13. 4. 2018

Netradiční oběd

Ve středu 11. dubna přijal pozvání školní jídelny v Libochovicích šéfkuchař společnosti Bidfood pan Jan Ulík. Společně s kuchařkami vytvořil sehraný tým, který si dal za cíl připravit pro naše strávníky netradiční oběd. Výsledkem jejich snažení byl mletý telecí řízeček plněný sušenými rajčaty s bylinkovým přelivem a mačkanými brambory. Jako alternativa byly připraveny lasagne s uzeným tofu  a červenou fazolí. Ke každému obědu byl k dispozici salát z čínského zelí s cizrnou.

Krásným zážitkem pro nás bylo hlasování dětí ze školní družiny, kterým vyjádřily názor jak jim oběd chutnal a  pana kuchaře v krásné červené kuchařské čepici odměnily velkým potleskem. Poté jsme už netrpělivě čekali na odezvu u starších žáků. Jsme si naprosto vědomi toho, že se není možné  trefit do chuti všem. Přesto můžeme konstatovat, že ohlasy na naší snahu byly spíše kladné. Tento den jsme si všichni báječně užili a rádi bychom podobnou akci zopakovali i v budoucnu.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Jaroslava Švihnosová, vedoucí školní jídelny

 


26. 2. 2018

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 8. 3. 2018 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů (přerušení dodávky elektřiny  – nelze vytápět budovu školy, nefunkční splachovače, není možné zajistit osvětlení…).

Ve čtvrtek 8. 3. 2018  bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena školní jídelna. Všichni strávníci budou automaticky odhlášeni.

Děkuji za pochopení.

V Libochovicích 26. 2. 2018

Mgr. Miloš Matějka, ředitel