Organizace školního roku 2023/2024

 

28. 8. 2023

Zahajovací pedagogická rada

4. 9. 2023

Zahájení školního roku (Sraz žáků prvních tříd v 8h na parkovišti před učitelským vchodem)

20. 9. 2023

Schůzka rodičů žáků prvních tříd od 16h

26. a 27. 10. 2023

Podzimní prázdniny

15. 11. 2023

Pedagogická rada, schůzka rodičů

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Vánoční prázdniny

24. 1. 2024

Pedagogická rada klasifikační

22. – 26. 1. 2024

Lyžařský výcvikový kurz

31. 1. 2024

Konec prvního pololetí, vydání vysvědčení

2. 2. 2024

Pololetní prázdniny

12. 2. – 18. 2. 2024

Jarní prázdniny

28. 3. 2024

Velikonoční prázdniny

10. 4. 2024

Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h

11. 4. 2024

Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h

17. 4. 2024

Pedagogická rada, schůzka rodičů

19. 6. 2024

Pedagogická rada klasifikační

28. 6. 2024

Závěrečná porada

29.6. – 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny