Organizace školního roku 2021/2022

 

25. 8. 2021

Zahajovací pedagogická rada

1. 9. 2021

Zahájení školního roku (Sraz žáků prvních tříd v 8h na parkovišti před učitelským vchodem)

6. – 10. 9. 2021

Schůzka rodičů žáků prvních tříd

27. a 29. 10. 2021

Podzimní prázdniny

10. 11. 2021

Pedagogická rada, schůzka rodičů

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Vánoční prázdniny

17. 1. – 21. 1. 2022

Lyžařský výcvikový kurz

19. 1. 2022

Pedagogická rada klasifikační

31. 1. 2022

Konec prvního pololetí, vydání vysvědčení

4. 2. 2022

Pololetní prázdniny

14. 3. – 20. 3. 2022

Jarní prázdniny

6. 4. 2022

Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h

7. 4. 2022

Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h

13. 4. 2022

Pedagogická rada, schůzka rodičů

14. 4. 2022

Velikonoční prázdniny

22. 6. 2022

Pedagogická rada klasifikační

30. 6. 2022

Závěrečná porada

1. 7. – 31. 8. 2022

Hlavní prázdniny