Organizace školního roku 2019/2020

 

 1. 8. 2019                          Zahajovací pedagogická rada
 1. 9. 2019                          Zahájení školního roku (Sraz žáků prvních tříd v 8h na parkovišti před učitelským vchodem)
 1. 9. 2019                          Schůzka rodičů žáků prvních tříd
 1. a 30. 10. 2019               Podzimní prázdniny
 1. 11. 2019                         Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 12. 2019 – 3. 1. 2020    Vánoční prázdniny
 1. 1. – 17. 1. 2020              Lyžařský výcvikový kurz
 1. 1. 2020                           Pedagogická rada klasifikační
 1. 1. 2020                           Konec prvního pololetí
 1. 1. 2020                           Pololetní prázdniny
 1. 2. – 1. 3. 2020                Jarní prázdniny

1. 4. – 2. 4. 2020                Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h

 1. 4. 2020                           Velikonoční prázdniny
 1. 4. 2020                           Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 6. 2020                           Pedagogická rada klasifikační
 1. 6. 2020                           Závěrečná porada

1. 7. – 31. 8. 2020              Hlavní prázdniny