Organizace školního roku 2020/2021

 1. 8. 2020                            Zahajovací pedagogická rada
 1. 9. 2020                            Zahájení školního roku (Sraz žáků prvních tříd v 8h na parkovišti před učitelským vchodem)
 1. 9. 2020                             Schůzka rodičů žáků prvních tříd
 1. a 30. 10. 2020                 Podzimní prázdniny
 1. 11. 2020                           Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 12. 2020 – 3. 1. 2021     Vánoční prázdniny
 1. 1. – 15. 1. 2021               Lyžařský výcvikový kurz
 1. 1. 2021                              Pedagogická rada klasifikační
 1. 1. 2021                              Pololetní prázdniny
 1. 1. 2021                              Konec prvního pololetí
 1. 3. – 7. 3. 2021                  Jarní prázdniny
 1. 4. 2021                              Velikonoční prázdniny
 1. 4. 2021                              Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h
 1. 4. 2021                              Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h
 1. 4. 2021                              Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 6. 2021                              Pedagogická rada klasifikační
 1. 6. 2021                              Závěrečná porada
 1. 7. – 31. 8. 2021                Hlavní prázdniny