Speciální třídy

Počet tříd: 2
Celkový počet žáků: 15

  • Ředitel školy:                        Mgr. Miloš Matějka 
  • Zástupce ředitele školy:     Mgr. Šárka Pailová

 

Učitelé speciálních tříd Kontakt
Mgr. Šárka Pailová pailova.sarka@zslibo.cz
Mgr. Tereza Rumlerová rumlerova.tereza@zslibo.cz
Mgr. Markéta Adamičková adamickova.marketa@zslibo.cz

Koordinátor ŠVP:

 

Koordinátor enviromentální výchovy:

 

Metodik informačních technologií:

 

Výchovný poradce:

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

 

Asistent pedagoga: