Speciální třídy

Počet tříd: 2
Celkový počet žáků: 23

  • Ředitel školy:                        Mgr. Miloš Matějka 
  • Zástupce ředitele školy:     Mgr. Petra Pletichová

 

Učitelé speciálních tříd Kontakt
Mgr. Petra Pletichová dvorpe.zslibo@iskola.cz
Mgr. Tereza Rumlerová rumlte.zslibo@iskola.cz
Mgr. Markéta Adamičková adamma.zslibo@iskola.cz
PaedDr. Jitka Krausová krauji.zslibo@iskola.cz
Mgr. Zuzana Hřebačková – na mateřské dovolené hrebzu.zslibo@iskola.cz

Koordinátor ŠVP:

 

Koordinátor enviromentální výchovy:

 

Metodik informačních technologií:

 

Výchovný poradce:

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

 

Asistent pedagoga: