Objednání stravy

Přihlrásit se můžete po kliknutí na odkaz

Každý strávník si musí za jednorázový poplatek 150Kč zakoupit stravovací čip (nebo kartu – cena karty dle aktuálního ceníku  karet ISIC, ITIC, ALIVE), který slouží k identifikaci při odběru stravy. Používání čipu (karty) není nikterak časově omezeno. V případě ztráty nebo poškození je zapotřebí koupit náhradní čip (kartu). Využití čipu (karty) lze obnovit i po dlouhodobém přerušení odebírání stravy. Odběr obědů je možné na určité dny odhlásit, a to nejpozději den předem od 6:00 do13:45 hodin (během víkendu lze oběd odhlásit prostřednictvím emailu nebo SMS).  Stravu lze objednat na celý měsíc, nebo pouze na vybrané dny v měsíci.

Školní jídelna nabízí strávníkům velmi jednoduše, operativně, kdykoliv a kdekoliv objednávat a odhlašovat stravu přes internet nebo prostřednictvím mobilní aplikace nainstalované v mobilním telefonu nebo tabletu (Informace k instalaci mobilní aplikace naleznete zde). Rodičům to umožní mít přehled jak se děti stravují (potvrzení objednávek, upozornění na nedostatečnou výši konta, upozornění na neodebranou stravu, měsíční přehled zpracování stravného). Ke zprovoznění této funkcionality je potřeba  zaslat vaší e-mailovou adresu, ke které bude přístup přiřazen, na jidelna@libochovice.cz. Zpět obdržíte veškeré údaje potřebné k přihlášení.

Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka (např. nemoc) ve škole (viz § 4 odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nepřítomnosti žáka ve škole stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu, kdy jsou k ceně za oběd  připočítány režijní náklady (cena pro cizí strávníky). V případě, že nedojde k odhlášení obědů, budou v závěrečném vyúčtování v plné výši účtovány i neodebrané obědy.

Přihlrásit se můžete po kliknutí na odkaz

Objednání stravy