Základní škola

Počet tříd: 21
Celkový počet žáků: 530

  • Ředitel školy:                         Mgr. Miloš Matějka 
  • Zástupce ředitele školy:      Mgr. Jan Fictum

1. stupeň

Třída

Třídní učitel
I. A Mgr. Renáta Hlaváčková hlavackova.renata@zslibo.cz
I. B Mgr. Eva Štorová storova.eva@zslibo.cz
I. C Mgr. Jitka Chynoranská chynoranska.jitka@zslibo.cz
II. A Mgr. Zuzana Chloubová chloubova.zuzana@zslibo.cz
II. B Mgr. Jana Wiesnerová wiesnerova.jana@zslibo.cz
III. A Mgr. Hana Dudková dudkova.hana@zslibo.cz
III. B Mgr. Danuše Salačová salacova.danuse@zslibo.cz
IV. A Mgr. Markéta Beránková berankova.marketa@zslibo.cz
IV. B Mgr. Naděžda Štýbrová stybrova.nadezda@zslibo.cz
V. A Mgr. Monika Kotěrová koterova.monika@zslibo.cz
V. B Mgr. Lenka Sammartino sammartino.lenka@zslibo.cz
V. C Mgr. Naďa Turanová turanova.nada@zslibo.cz

2. stupeň

Třída

Třídní učitel
VI. A Mgr. Jitka Hajná hajna.jitka@zslibo.cz
VI. B Ing. Gabriela Kadlecová kadlecova.gabriela@zslibo.cz
VII. A Ing. Pavlína Zachová zachova.pavlina@zslibo.cz
VII. B Mgr. Petra Laubová laubova.petra@zslibo.cz
VII. C Mgr. Lucie Plášilová plasilova.lucie@zslibo.cz
VIII. A Mgr. Emil Laube laube.emil@zslibo.cz
VIII. B Mgr. Lenka Nicková nickova.lenka@zslibo.cz
IX. A Mgr. Ivana Krucká krucka.ivana@zslibo.cz
IX. B Mgr. Hana Jarošová jarosova.hana@zslibo.cz

Koordinátor ŠVP:

 

Koordinátor enviromentální výchovy:

 

Metodik informačních technologií:

 

Výchovný poradce:

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

 

Učitelé bez třídnictví:

 

Asistenti pedagoga: