Základní škola

Počet tříd: 22
Celkový počet žáků: 550

  • Ředitel školy:                         Mgr. Miloš Matějka 
  • Zástupce ředitele školy:      Mgr. Jan Fictum

1. stupeň

 

Třída Třídní učitel Kontakt
I. A Mgr. Hana Dudková dudkova.hana@zslibo.cz
I. B
Mgr. Danuše Salačová salacova.danuse@zslibo.cz
II. A Mgr. Markéta Beránková berankova.marketa@zslibo.cz
II. B Mgr. Naděžda Štýbrová stybrova.nadezda@zslibo.cz
III. A
Mgr. Monika Kotěrová koterova.monika@zslibo.cz
III. B
Mgr. Lenka Sammartino sammartino.lenka@zslibo.cz
III. C
Mgr. Naďa Turanová turanova.nada@zslibo.cz
IV. A
Mgr. Renáta Hlaváčková hlavackova.renata@zslibo.cz
IV. B
Mgr. Eva Štorová storova.eva@zslibo.cz
IV. C
Mgr. Zuzana Hřebačková hrebackova.zuzana@zslibo.cz
V. A Mgr. Zuzana Chloubová chloubova.zuzana@zslibo.cz
V. B Mgr. Alice Marešová maresova.alice@zslibo.cz

2. stupeň

 

 

Třída Třídní učitel Kontakt
VI. A

Ing. Pavlína Zachová

zachova.pavlina@zslibo.cz
VI. B

Mgr. Petra Laubová

laubova.petra@zslibo.cz
VI. C

Mgr. Lucie Plášilová

plasilova.lucie@zslibo.cz
VII. A

Mgr. Tereza Kotěrová

koterova.tereza@zslibo.cz
VII. B

Ing. Vojtěch Smetana

smetana.vojtech@zslibo.cz

VIII. A

Mgr. Ivana Krucká

krucka.ivana@zslibo.cz

VIII. B
Bc. Radek Korbička korbicka.radek@zslibo.cz
VIII. C
Mgr. Hana Jarošová jarosova.hana@zslibo.cz
IX. A Mgr. Jitka Hajná hajna.jitka@zslibo.cz
IX. B Ing. Gabriela Kadlecová kadlecova.gabriela@zslibo.cz

Koordinátor ŠVP:

 

Koordinátor enviromentální výchovy:

 

Metodik informačních technologií:

 

Výchovný poradce:

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

 

Učitelé bez třídnictví:

 

Asistenti pedagoga: