Základní škola

Počet tříd: 20
Celkový počet žáků: 509

  • Ředitel školy:                         Mgr. Miloš Matějka 
  • Zástupce ředitele školy:      Mgr. Jan Fictum

1. stupeň

Třída Třídní učitel Kontakt
I. A Mgr. Zuzana Chloubová chlozu.zslibo@iskola.cz
I. B Mgr. Jana Wiesnerová wiesja.zslibo@iskola.cz
II. A Mgr. Hana Dudková dudkova.zslibo@iskola.cz
II. B Mgr. Danuše Salačová salada.zslibo@iskola.cz
III. A Mgr. Markéta Beránková berama.zslibo@iskola.cz
III. B Mgr. Naděžda Štýbrová stybna.zslibo@iskola.cz
IV. A
Mgr. Monika Kotěrová kotemo.zslibo@iskola.cz
IV. B
Mgr. Lenka Sammartino sammle.zslibo@iskola.cz
IV. C
Mgr. Naďa Turanová turanova.zslibo@iskola.cz
V. A Mgr. Renáta Hlaváčková hlavackova.zslibo@iskola.cz
V. B Mgr. Eva Štorová storev.zslibo@iskola.cz

2. stupeň

Třída Třídní učitel          Kontakt
VI. A Ing. Pavlína Zachová zachovap.zslibo@iskola.cz
VI. B
Mgr. Petra Laubová laubpe.zslibo@iskola.cz
VI. C
Mgr. Lucie Plášilová plasilova.zslibo@iskola.cz
VII. A Mgr. Emil Laube laubeemil.zslibo@iskola.cz
VII. B Mgr. Lenka Nicková nickle.zslibo@iskola.cz
VIII. A Mgr. Ivana Krucká kruciv.zslibo@iskola.cz
VIII. B Mgr. Hana Jarošová jaroha.zslibo@iskola.cz
IX. A Ing. Gabriela Kadlecová kadlga.zslibo@iskola.cz
IX. B Mgr. Jitka Hajná hajnji.zslibo@iskola.cz

 

Koordinátor ŠVP:

 

Koordinátor enviromentální výchovy:

 

Metodik informačních technologií:

 

Výchovný poradce:

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

 

Učitelé bez třídnictví:

 

Asistenti pedagoga: