ZUŠ – Soutěž ZUŠ – Krajské kolo

V pátek 23. března 2018 se žák ze třídy p. uč. Novotného Šimon Adamička zúčastnil krajského kola soutěže ZUŠ v Litvínově a ve hře na trubku obsadil ve své kategorii krásné 2. místo. Šimonovi moc gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších hudebních radostí a úspěchů a ať ho hra na trubku dále baví 🙂

Lucie Zahradníčková a kolektiv učitelů ZUŠ

ZUŠ – soutěž Základních uměleckých škol

Dne 1. března 2018 se dva žáci naší ZUŠ zúčastnili okresního kola soutěže Základních uměleckých škol v Litoměřicích. Matěj Ryšavý a Šimon Adamička soutěžili ve hře na dechové nástroje, v soutěžní kategorii hra na trubku. Oba velmi úspěšně. Získali 1. místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 23. března 2018 v Litvínově! Oběma žákům patří velké poděkování za úspěšnou reprezentaci naší ZUŠ a děkuji také i jejich učiteli panu Janu Novotnému, který svědomitě a poctivě žáky na soutěž připravoval a samozřejmě děkujeme jejich rodičům a nejbližším za podporu při pracném nacvičování nelehkého repertoáru.

Lucie Zahradníčková a kolektiv učitelů ZUŠ

ZUŠ – Důležité upozornění

Z bezpečnostních důvodů byla z hlavních vchodových dveří ZUŠ odstraněna klika a nahrazena koulí.

Vedle hlavních dveří jsou zvonky se jmény vyučujících a třída, ve které Váš učitel vyučuje. Po zazvonění na konkrétního učitele či konkrétní třídu Vám budou dveře otevřeny.

Děkujeme za pochopení

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 8. 3. 2018 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů (přerušení dodávky elektřiny  – nelze vytápět budovu školy, nefunkční splachovače, není možné zajistit osvětlení…).

Ve čtvrtek 8. 3. 2018  bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena školní jídelna. Všichni strávníci budou automaticky odhlášeni.

Děkuji za pochopení.

 Mgr. Miloš Matějka, ředitel

ZUŠ – Ohlédnutí za prosincovou koncertní činností

     Již 2. prosince 2017 zazpívali a zahráli někteří žáci naší ZUŠ při rozsvícení Vánočního stromečku v Libochovicích. Jejich vystoupení se vydařilo a odměnou jim byl veliký potlesk diváků zaplněného náměstí.

Ve čtvrtek 14. prosince v podvečer v KS U Tří lip se konal koncert s vánoční atmosférou. Sálem se rozléhaly melodie vánoční i klasické v podání našich sólistů, dětského pěveckého sborečku  nebo například houslového dua. Navíc si návštěvníci koncertu mohli prohlédnout i výstavu prací našich výtvarníků, která byla k vidění v prostorách naší ZUŠ v učebně hudební nauky.

Svoje účinkování v roce 2017 ukončili naši žáci Vánočním koncertem v sále libochovického Domova důchodců. Zpestřili tak předvánoční čas našim nejstarším spoluobčanům, kteří je odměnili srdečným potleskem.

Těšíme se na další hudební a výtvarná setkání a v Novém roce 2018 přejeme všem pevné zdraví a mnoho radosti.