Umělecká škola – Důležitá oznámení

31. 10. 2020

Informace k novým omezením uplatňovaným od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků speciálních tříd na vzdělávání (třídy zřízené podle § 16 odst. 9).  Od tohoto data přecházejí speciální třídy nadistanční výuku.

  • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

Výuka na základní škole a základní umělecké škole pokračuje do odvolání distančním způsobem ve stávajícím režimu. 

13. 10. 2020

Opatření platná od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády je s účinností od středy 14. října 2020  do neděle 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole.

Žáci základní umělecké školy přechází od 14. 10. na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná. Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Miloš Matějka, ředitel školy 

2. 10. 2020

Zákaz osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách. Základní umělecká škola od 5. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy 

17. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve třídách

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od pátku 18. září zavádí povinné nošení roušek i během výuky ve třídách. Výjimku bude mít pouze první stupeň základní školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Z tohoto důvodu musí všichni nosit roušky ve společných prostorách školy. Ve třídě si je mohou žáci i učitelé sejmout. Každý žák by měl mít sáček na odložení roušky a alespoň jednu náhradní roušku.

Výjimku z nošení roušek ve vnitřních prostorách mají:

Žáci a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy