Umělecká škola – Důležitá oznámení

9. 1. 2021

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna 2021

Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz školy se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. 

29. 12. 2020

Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021

Od pondělí 4. ledna do neděle 10. ledna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole.

Žáci základní umělecké školy přechází od 4. 1. 2021 na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná. Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících. 

21. 11. 2020

Informace k provozu školy od 25. listopadu 2020

  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
    • Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
    • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.


Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Výuka žáků základní umělecké školy probíhá nadále distančním způsobem. 

31. 10. 2020

Informace k novým omezením uplatňovaným od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků speciálních tříd na vzdělávání (třídy zřízené podle § 16 odst. 9).  Od tohoto data přecházejí speciální třídy na distanční výuku.

  • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

Výuka na základní škole a základní umělecké škole pokračuje do odvolání distančním způsobem ve stávajícím režimu. 

13. 10. 2020

Opatření platná od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády je s účinností od středy 14. října 2020  do neděle 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole.

Žáci základní umělecké školy přechází od 14. 10. na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná. Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Miloš Matějka, ředitel školy 

2. 10. 2020

Zákaz osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách. Základní umělecká škola od 5. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy 

17. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve třídách

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od pátku 18. září zavádí povinné nošení roušek i během výuky ve třídách. Výjimku bude mít pouze první stupeň základní školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Z tohoto důvodu musí všichni nosit roušky ve společných prostorách školy. Ve třídě si je mohou žáci i učitelé sejmout. Každý žák by měl mít sáček na odložení roušky a alespoň jednu náhradní roušku.

Výjimku z nošení roušek ve vnitřních prostorách mají:

Žáci a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy