Olympiáda v českém jazyce

Do okresního kola olympiády v českém jazyce, které se konalo 20. 1. 2020 v Litoměřicích, postoupili z naší školy dva žáci. Museli vypracovat mluvnickou část a také splnit slohový úkol odkazující na pohádku Aladinova lampa. Daniel Nicek a Daniela Váchová se umístili ve druhé polovině výsledkové listiny.

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve dnech konání zápisu 3. 4. a 4. 4. 2019 bude školní družina přemístěna do náhradních učeben. Pro vyzvedávání dětí kontaktujte službu prostřednictvím zvonku. Zvonek družiny nebude v tyto dny funkční. V případě příznivého počasí budeme venku v okolí školy.

Děkujeme za pochopení.

Informace školní družiny

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněnou přihlášku nejpozději do 7. 9. 2018. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky, k dispozici na webu školní družiny. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a předat do ŠD. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 14. 9. 2018 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 8. 3. 2018 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů (přerušení dodávky elektřiny  – nelze vytápět budovu školy, nefunkční splachovače, není možné zajistit osvětlení…).

Ve čtvrtek 8. 3. 2018  bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena školní jídelna. Všichni strávníci budou automaticky odhlášeni.

Děkuji za pochopení.

 Mgr. Miloš Matějka, ředitel

Významné dny v říjnu

Začátek října se v drůže nesl ve znamení významných dnů, kterých je hned 1. 10. několik. My jsme si je rozvrhli do celého týdne a každý den jsme si jeden z nich připomněli. První na řadě byl „Mezinárodní den seniorů“, tento den nás přiměl k zamyšlením nad tím, jak tito lidé žijí, zda jim něco neschází a zda se jim dá nějak pomoci. Každý z dětí přispěl přáním pro svou babičku a svého dědečka.

Jako druhý významný den jsme si připomněli „Mezinárodní den hudby“. Tento den patří všem lidem po celém světě, hudba nám vyjadřuje pocity, dokáže být velice emotivní a provází nás celým životem. Hudební odpoledne odstartovala Klárka Stránská hrou na flétnu. Ostatní děti si přinesly své oblíbené písničky, které jsme si pustili a dokonce jsme si k tomu i zatancovali. Celé odpoledne jsme si moc užili.

4. 10. jsme si připomněli „Mezinárodní den ochrany zvířat“, cílem tohoto dne je připomenout si, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim by mělo být ohleduplné. Na oslavu tohoto významného dne si děti přinesly fotky svých oblíbených zvířátek a každý z nich si připravil krátké povídání. I toto odpoledne bylo moc fajn.

Světový den pošty, který připadá na 9. 10. by nám měl připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Děti se dozvěděly, jak taková komunikace probíhá a pro své nejbližší připravily malé psaníčko.