Skvělá reprezentace

Ve čtvrtek 2. 3. proběhlo v Litoměřicích okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali žáci Jiří Sunkovský z 8. A v kategorii 8. a 9. tříd. Kategorii 6. a 7. tříd reprezentovala Karolína Rubešová ze 7. A. Oba žáci se umístili shodně na pěkném čtvrtém místě.

Oběma soutěžícím gratulujeme a moc děkujeme za důstojnou reprezentaci!

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 23. 2. se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii 6. a 7. tříd se zúčastnilo 30 žáků. Do okresního kola postoupila Karolína Rubešová ze 7. A. V kategorii 8. a 9. tříd se zúčastnilo 33 žáků. Do okresního kola postoupil Jiří Sunkovský z 8. A.

Všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola děkujeme. Postupujícím přejeme hodně štěstí v kole okresním.

Soutěž z Finanční gramotnosti – školní kolo

Žáci naší školy se již podruhé zapojili do celorepublikové soutěže z Finanční gramotnosti, kterou pořádá vzdělávací institut Metodica za podpory MŠMT, ČNB a dalších finančních institucí.

Školního kola se zúčastnilo celkem 21 žáků osmých a devátých tříd.  Jasným vítězem se stal Matěj Bližík z 9.B s krásnými 19 body z celkových 20 a postupuje tak do okresního kola soutěže. Bylo třeba vytvořit tříčlenný tým a dalšími postupujícími jsou tak Petr Kunrt a Maxmilián Česal. Je třeba vyzdvihnout fakt, že výsledky všech zúčastněných žáků byly velmi vyrovnané. Všichni prokázali nadprůměrné znalosti a všeobecný přehled v oblasti hospodaření s penězi. Všem soutěžícím velice děkuji za účast v této náročné celostátní soutěži. Nutno ještě dodat, že žáci 8. tříd měli výborné výsledky navzdory tomu, že část soutěžních témat jsme ještě neprobírali. Gratuluji!

Ing. Věra Koubová

Velikonoce v hodinách angličtiny

 

V posledních hodinách anglického jazyka před Velikonocemi se žáci dozvěděli, jak se slaví velikonoční svátky v anglicky mluvících zemích. Někteří žáci dokonce zjistili, že zvyky, které dodržují doma (např. hledání vajíček) pochází právě ze zahraničí. Povídali jsme si o tradicích, obohatili jsme si slovní zásobu a plnili různé úkoly. Co dalšího k Velikonocům v Anglii patří? Co je např. Easter bonnet, Easter egg hunt, Easter bunny…? To vše se žáci v hodinách angličtiny dozvěděli.

Úspěch naší školy ve Finanční gramotnosti

Finanční gramotnost v 8. ročnících je o tvorbě domácích rozpočtů, o volbě správných finančních produktů. Naši žáci se pravidelně účastní soutěží z finanční gramotnosti. Letos poprvé se žákyně 8.C účastní celostátní soutěže, kterou organizuje organizace pro vzdělávání Metodica společně s EFPA ČR pod záštitou ČNB, ČS, a.s., Ministerstva financí a iniciativy Global Money Week. Čti dále