Global Money Week 2021

Naše škola se aktivně zapojila do online projektu Global Money Week 2021 na téma Pečuj o sebe i o své peníze. Ve dnech 25. a 26.3. měli žáci našich 8. ročníků možnost diskutovat  s finančním konzultantem o penězích a hospodaření s nimi.

Hledali jsme odpovědi v rámci předmětu Finanční gramotnost na tyto otázky: Co pro vás představují peníze? Jaký máte vztah k penězům? Jak je možné, že někteří jsou bohatí a jiní chudí? Jak je možné snížit výdaje v naší bilanci? Co uděláte s prvním platem? Má smysl se zadlužit? Co je dobrý úvěr? Co znamenají aktiva a pasiva? Jak pracovat s penězi, abych si splnil svůj sen?

Celá diskuse se vedla v pozitivním duchu a žáci rozvíjeli své vlastní myšlenky s ohledem na jejich dosavadní zkušenost.

Je třeba velice poděkovat lektoru panu M. Havlovi a národním organizátorům této akce, a to společnosti your chance a European Financial Planning Association Czech republic. Partnerem GMW byla Komerční banka.

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 23. 3. proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly Míša Šifaldová, která se umístila na krásném 3. místě a Lenička Zachová, která se umístila na skvělém 6. místě.

Děvčata gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka v kategoriích I. A (6.-7.ročník ZŠ) a II. A (8.- 9. ročník ZŠ). Všichni žáci, kteří se zúčastnili si vedli velice dobře. Všem děkujeme a uvádíme jména vítězů.

Kategorie I. A

  1. Zachová Lenka
  2. Strejcová Štěpánka
  3. Nebuloni Stefano

Kategorie II. A

  1. Šifaldová Michaela
  2. Suchá Štěpánka
  3. Matějková Linda

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

v případě zájmu o přijetí Vašeho dítěte k pravidelné docházce do ŠD je nutné vyplnit přihlášku, která je v elektronické podobě umístěna v záložce Školní družina -> Přihláška do ŠD. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a vhodit do schránky u učitelského vchodu. V případě potíží nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 774 786 893, rády pomůžeme.
Potřeby do ŠD: notýsek č. 644, vhodné oblečení na pobyt venku v plátěném pytlíku nebo igelitové tašce – taška i oblečení podepsané!
Platba ŠD činí 500,- za pololetí, platí se ve 2 splátkách. Údaje pro platbu budou mít děti nalepeny v notýsku.
 1. platba do 30. 9.
 2. platba do 31. 1.
Vyzvedávání dětí: pouze ve stanovených časech, aby nedocházelo k narušování výchovně vzdělávacích činností – do 13:30 neomezeně, dále: 14:30 – 16:00. V době od 13:30 do 14:30 probíhá výchovně vzdělávací činnost.
V záložce Školní družina -> Dokumenty se můžete seznámit s Vnitřním řádem ŠD, Školním vzdělávacím programem družiny a dalšími potřebnými dokumenty.

Přejeme hezký zbytek prázdnin a těšíme se na spolupráci s Vámi

Okresní kolo anglické olympiády

V úterý 18. 2. 2020 proběhlo v Litoměřicích okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky. Naši školu reprezentovali Matěj Černík ze 7. ročníku a Kristýna Šmajslová z 9. ročníku. Žáci museli splnit řadu náročných úkolů v oblasti gramatiky, poslechu, museli pohovořit na dané téma a uceleně se představit.
Matěj Černík se umístil ve své kategorii na krásném 4. místě ze šestnácti zúčastněných, přičemž ztratil pouze čtyři body na první místo. Navíc v gramatické části si vedl ze všech účastníků nejlépe.
Kristýna Šmajslová obsadila ve své kategorii krásné 9. místo z dvaceti zúčastněných, přičemž jí chybělo pouhých 6 bodů na první místo.
Oběma gratulujeme a velice si ceníme jejich úspěchu.

Školní kolo olympiády z německého jazyka

Olympiáda z německého jazyka – Školní kolo 2020
Školního kola olympiády z německého jazyka se zúčastnilo celkem 12 žáků / žákyň z 8. a 9. tříd, kteří se při jejím řešení v PÍSEMNÉ formě potýkali s několika jazykovými oddíly – komunikační dovedností (např. pozdrav, poděkování, vyjadřování proseb / přání, objednávka jídla, atd.), dále o sobě podali v 10 větách základní informace či zajímavosti, byla také prověřena jejich schopnost časovat slovesa (pomocná, modální, nepravidelná). Museli rovněž prokázat znalost slovní zásoby z několika tematických okruhů a závěrem si vyzkoušeli, do jaké míry jsou schopni porozumět textu jazykové úrovně A1 a správně odpovědět na záludné otázky týkající se jeho obsahu.
Jako postupující do okresního kola byly vybrány DANIELA VÁCHOVÁ a ADÉLA KONŠELOVÁ (9.ročník), které při řešení zadání dosáhly nejvíce bodů. Tímto jim gratulujeme a přejeme úspěch i v okresním kole, které se bude konat dne 11.2. 2020 v Litoměřicích.
Všem ostatním děkujeme za účast a přejeme i nadále chuť učit se tento „druhý“ cizí jazyk, který si dle celkových výsledků dokázali osvojit více než uspokojivě , někteří dokonce díky podaným výkonům mile potěšili. Těšíme na práci v hodinách německého jazyka a doufáme, že bude i příští rok zájem o řešení školního kola olympiády.
Za vyučující německého jazyka Mgr. Lucie Plášilová