3. B v Praze

V úterý 28. února jsme se vydali vlakem na exkurzi do Prahy. Naše putování začalo návštěvou planetária. V planetáriu žáci vyzkoušeli interaktivní výstavu, v promítacím sále vyslechli přednášku o souhvězdích a poté zhlédli naučnou pohádku o vesmíru „Polaris“. Další zastávka byla v Národním technickém muzeu, kde si žáci prohlédli historické dopravní prostředky, fotografickou dílnu a expozici vývoje hodinářského umění. I díky krásnému počasí se výlet vydařil a všichni jsme se plni dojmů vrátili domů. Foto zde

Tři králové ve 3.A

V pátek 6.1. 2023 si žáci 3. A připomněli tradici Tří králů. Celé dopoledne se neslo v duchu těchto mudrců. Společně jsme si přečetli legendu o Třech králích. Dále jsme si povídali, že v mnoha zemích obchází po vesnicích tři postavy králů, které zastupují tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře formuli požehnání K + M + B. Pro některé bylo novinkou vysvětlení nápisu, který tři mudrci zanechávají na dveřích příbytků: C(K)+M+B+2022. Nejedná se totiž o podpis, který po sobě mudrci zanechávají, nýbrž o přání všeho dobrého a pokoje do dalšího roku. Nápis totiž pochází z latinského  Čti dále

(Pod)zimní logika

Žáci naší školy se zapojili do školního kola celorepublikové soutěže „(Pod)zimní logika“. Žáci 1. stupně řešili sudokové úlohy Arukone, Sikaku, Rozdělovačka, Piškvorky, Mince a Mosty. Na druhý stupeň čekaly podobné, ale náročnější úlohy Sikaku, Stany, Rozdělovačka, Hidato, Piškvorky, Mince, Mosty.  Čti dále

Vánoční pokusy

V pondělí 12.12. 2022 se 3.A zúčastnila vánočních pokusů v Marstafitu – Centru sportu a volného času. Děti byly nadšené nejenom z pokusů, ale také z možnosti vyzkoušet si být laboratorním asistentem. Zkoušely hořlavost látek, schopnost kapalin pohlcovat barvu a změnu barev plamene svíčky. Asistovaly při výrobě jednoduchých prskavek. Rozloučili jsme se výrobou mlhy a s mlhou jsme odešli i my. Moc děkujeme paní Marschallové za čas, který nám věnovala. Foto zde