Muzeum řemesel Ostrá

Dne 21. a 22. září 2023 jeli žáci 3.A, B, C, 4.B a 6.B do Centra řemesel a bylinných zahrad v Ostré. Děvčata i chlapci si mohli vyzkoušet, jak se dříve vyráběl papír, svíčky, provazy, mýdla. Nejoblíbenější činností bylo rýžování zlata a lukostřelba. Foto zde

Umíme se bavit

Dne 12. září 2023 navštíví žáci 3. – 5. tříd již 11. ročník jednodenního divadelního, hudebního a tanečního festivalu, který pořádá Město Libochovice a T.O.Bílý zajíc Libochovice. Můžeme se těšit na vystoupení taneční skupiny Lucarino Dance, taneční skupiny z DSS Nová Ves v Horách, hudební skupiny Rytmy – Ostrava, hudební skupiny AJETO z DOZP Sulická, divadelního souboru Termiti z DZR Terezín, taneční skupiny z DPSS Česká Lípa, taneční skupiny Krajánci z DK Jesenice, tanečního klubu Boubelky – Louny. Vystoupení bude opět moderovat patronka festivalu herečka Ivanka Andrlová.

Sopka

Žáci 3.B na během měsíce června realizovali projekt „Zelený ostrov“. Jeho cílem je upozornit děti na význam rostlin pro život, upozornit na závislost člověka a živočichů na rostlinách.

První část projektu se týkala výbuchu sopky. V druhé části se děti seznámily s neživou přírodou, zvětráváním hornin a vznikem půdy. Třetí část je věnována pavoučímu světu a pavučině mezilidských vztahů. V dalších etapách projektu se děti věnují semínkům a návratu života na ostrov, zvířatům, rostlinám a člověku zasahujícímu do přírodních jevů.

Fotografie z projektu – sopka, první tvoření z těsta, postavy z těsta 

Recept na tvarovací těsto pro děti  Čti dále

Branný den

V pátek 16.6.2023 se uskutečnil BRANNÝ DEN. Pro žáky 1. stupně bylo připraveno několik stanovišť, kde si mohli ověřit své znalosti a vyzkoušet své dovednosti při první pomoci, při požárním sportu (SDH Klapý), při překážkové dráze. Velice zajímavá byla beseda se zástupci Městské policie. Na závěr byla pro žáky připravena ukázka hasičského zásahu. Foto zde