T-Mobile Olympijský běh a účast naší školy

Ve středu 19. června 2024 se naše škola účastnila T-Mobile Olympijského běhu.

Akce byla pojata jako symbolický nástup výprav, kdy pomyslnými vlajkonoši byli třídní učitelky a učitelé. Poté výpravy absolvovaly okruh na stadionu. Akce podporuje zdravý životní styl a odkazuje na hlubokou tradici a odkaz Olympijských her. Jsme velice rádi, že se účastnila skoro celá naše škola.

Zvláštní poděkování patří organizátorům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.