Ekologie v novém školním roce

Jako v minulých letech,  tak i v tomto školním roce nezapomínáme na šetrný přístup k přírodě, která nás obklopuje.

Ve škole se o něj snažíme alespoň tím, že přemýšlíme, kam odložíme popsaný papír, obal od školního mlíčka, plastovou lahev od právě dopitého nápoje. Na všech chodbách jsou nádoby na tříděný odpad.

V rámci soutěže Recyklohraní, ve které jsme byli v loňském školním roce v rámci kraje na 4. místě, i nadále ve škole sbíráme do zelených krabic baterie, do červených popelnic drobné elektrospotřebiče.

Děkujeme, pokud se i vy přidáte😊

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2022 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele) a bude zahájeno v 8 hodin.

 

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Cesta do šestých tříd bude pro žáky vyznačena.