Třídění odpadů na naší škole

Pro někoho je třídění odpadu věc naprosto samozřejmá, pro jiného bohužel nedůležitá a zbytečná. Nicméně činnost stále dobrovolná.

I na naší škole se snažíme třídit odpad, a to co nejvíce. Bohužel nám to někteří neustále kazí či třídění bojkotují. Pokud tedy třídit nechcete, budiž. Nikdo vás nenutí. Ale nekažte to těm, kteří chtějí. Věřte, že probírat se sběrem, abychom  z něj  vytřídili zbytky vašich svačin, není nic příjemného. Poblíž nádob na třídění odpad je vždy i nádoba na směsný (komunální) odpad.

Nebuďte líní a třiďte odpad

Třídění odpadu

Pro někoho je třídění odpadu věc naprosto samozřejmá, pro jiného bohužel nedůležitá a zbytečná. Nicméně činnost stále dobrovolná.

I na naší škole se snažíme třídit odpad, a to co nejvíce. Bohužel nám to někteří neustále kazí či třídění bojkotují. Pokud tedy třídit nechcete, budiž. Nikdo vás nenutí. Ale nekažte to těm, kteří chtějí. Věřte, že probírat se sběrem, abychom  z něj  vytřídili zbytky vašich svačin, není nic příjemného. Poblíž nádob na třídění odpad je vždy i nádoba na směsný (komunální) odpad.

Nebuďte líní a třiďte odpad.

72 hodin – Ruku na to

Jako každý rok i letos se žáci prvního stupně aktivně zapojili do projektu 72 hodin – Ruku na to. Protože podstatou projektu je být prospěšný, některé děti šly udělat radost seniorům v místním domově důchodců a některé i přes uplakané počasí vyrazily do parků sbírat kaštany a žaludy pro lesní živočichy. Děkujeme, že pomáháte.