Terezín

Obě třídy páťáků navštívily ve středu 8.června v návaznosti na probrané učivo Vlastivědy Malou pevnost v Terezíně a Muzeum Ghetta. Velmi šikovní průvodci je provedli prostory, které nezažily moc příjemnou historii naší země. Děti nahlédly do cel, okusily pocit být zavřený na samotce( ne však úplně samy, byly tam s dalšími spolužáky), prošly chodbou v opevnění. Poté se přesunuly do Muzea ghetta, které je v centru Terezína.