Došlo k úpravě opatření ministerstva zdravotnictví, z něhož vyplývá, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Nicméně pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud. S ohledem na tuto úpravu byl přepracován harmonogram předávání vysvědčení. Rozdávat se bude současně vždy pro dva ročníky, aby nedocházelo ke kumulaci většího množství osob ve škole.

V týdnu vybírání učebnic bude zároveň probíhat výuka prvního stupně v současném formátu. Žák, který dochází na výuku, bude při vybírání učebnic se svou třídou.

Organizační zajištění týdne od 22. 6. do 26. 6. 2020, kdy bude probíhat odevzdávání učebnic.

 Zařazení do skupin žákům sdělí třídní učitel.

1. stupeň

23. 6. – 26. 6. – odevzdávání učebnic
7:55 – 9:05 – 1. skupina 9:30 – 10:40 – 2. skupina
Úterý 2. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Středa 3. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Čtvrtek 4. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Pátek 5. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel

2. stupeň

22. 6. – skupiny do 15 žáků
7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 9:55 – 10:40 9:55 – 10:40
Pondělí Individuální konzultace Netřídní učitel Netřídní učitel Netřídní učitel Netřídní učitel
23. – 26. 6. – odevzdávání učebnic
7:55 – 9:05 – 1. skupina 9:30 – 10:40 – 2. skupina
Úterý 6. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Středa 7. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Čtvrtek 8. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Pátek 9. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel

 

 

Organizační zajištění pondělí 29. 6. a úterý 30. 6., kdy bude probíhat rozdávání vysvědčení.

1. stupeň

1. stupeň
29. 6. – 30.6. – rozdávání vysvědčení
7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 9:55 – 10:40
Pondělí 1. a 2. třída 3. a 4. třída 4. C a 5. třída

2. stupeň

2. stupeň
29.6. – 30. 6. – rozdávání vysvědčení
7:55 – 8:40 8:50 – 9:35
Pondělí XXX XXX
Úterý 6. a 7. třída 8. a 9. třída