Školní stravování od 25. 11. 2020

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),
 • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
  • nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a
  • nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezen- ční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Pokud budou mít žáci zájem o odběr obědů, musí se znovu přihlásit.