Zápis do školy

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice byl stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic – středa 4. dubna 2018

 Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 5. dubna 2018

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny. K zápisu si s sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (zápisní lístek, žádost o přijetí, žádost o odklad) můžete vyplnit na místě, nebo si je stáhnout a vyplnit předem. K dispozici jsou na webových stránkách školy, nebo v centrální databázi po přihlášení na iŠkolu. Více informací najdete na webových stránkách školy po kliknutí na záložku Zápis do školy.

Na setkání s Vámi a dětmi se těší zaměstnanci Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice.

První vysvědčení

Ve středu 31.1.byl pro prvňáčky velký den. Rozdávalo se jejich první školní vysvědčení.Aby byla celá akce dostatečně slavnostní, vysvědčení bylo předáváno v kulturním středisku v Libochovicích za úcasti mnoha rodičů a příbuzných.Přišla se podívat i paní starostka ing.Jana Holá a pan ředitel Mgr.Miloš Matějka.Děti si připravily program složený z básniček a písniček v 1.A zaměřených na písmenka, které se děti naučily a v 1.B na měsíce v roce.Slavnostním předáním vysvědčení jsme se přehoupli do druhé poloviny školního roku.Zaplněný sál a velký potlesk diváků byl odměnou pro nás všechny. Foto zde.

Tříkrálová sbírka 2018

Na začátku ledna ve dnech 4.1. a 5.1.2018 navštívili Tři králové základní školu a Domov důchodců v Libochovicích, prošli i městem, kde někteří obyvatelé již na ně čekali, vybrali do svých kasiček krásných 12 977Kč. Všem, kteří přispěli, patří velké DÍKY.

Foto zde