Přehazovaná

Za účasti 12 týmů proběhlo ve čtvrtek 1. 2. 2018 v Litoměřicích okresní finále v přehazované dívek 6. a 7. tříd. Naše družstvo vyhrálo základní skupinu a postoupilo do bojů o medaile. Ve finálové skupině pak děvčata obsadila konečné 3. místo. Gratulujeme!!!
Sestava: Sedláčková, Líbalová, Bubnová, Šifaldová, Matějková, Brabcová, Laubová, Steinmetzová

Návštěva dětí z MŠ Libochovice

Ve středu 7.2. zavítaly do 4. A děti z mateřské školy. Oplatily nám naši návštěvu, která se uskutečnila v předvánočním čase. Tehdy nám děti zahrály krásný příběh o narození Ježíška. I my jsme si pro ně přichystali pohádky. V první pohádce děti fandily Sněhurce a trpaslíkům, ve druhé s napětím očekávaly, jestli Honzovi pomůže Rozum nebo Štěstí. Třetí pohádka ukázala, že i lenochy můžeme napravit. A našli se i odvážlivci z řad diváků, kteří si s „herci“ tuto pohádku zahráli. Strávili jsme společně příjemné dopoledne. V příštím roce si to určitě zopakujeme.

Přehazovaná dívek – okresní kolo

Za účasti 12 týmů proběhlo ve čtvrtek 1. 2. 2018 v Litoměřicích okresní finále v přehazované dívek 6. a 7. tříd. Naše družstvo vyhrálo základní skupinu a postoupilo do bojů o medaile. Ve finálové skupině pak děvčata obsadila konečné 3. místo. Gratulujeme!!!
Sestava: Sedláčková, Líbalová, Bubnová, Šifaldová, Matějková, Brabcov

 

Zápis do školy

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice byl stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic – středa 4. dubna 2018

 Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 5. dubna 2018

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny. K zápisu si s sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (zápisní lístek, žádost o přijetí, žádost o odklad) můžete vyplnit na místě, nebo si je stáhnout a vyplnit předem. K dispozici jsou na webových stránkách školy, nebo v centrální databázi po přihlášení na iŠkolu. Více informací najdete na webových stránkách školy po kliknutí na záložku Zápis do školy.

Na setkání s Vámi a dětmi se těší zaměstnanci Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice.

První vysvědčení

Ve středu 31.1.byl pro prvňáčky velký den. Rozdávalo se jejich první školní vysvědčení.Aby byla celá akce dostatečně slavnostní, vysvědčení bylo předáváno v kulturním středisku v Libochovicích za úcasti mnoha rodičů a příbuzných.Přišla se podívat i paní starostka ing.Jana Holá a pan ředitel Mgr.Miloš Matějka.Děti si připravily program složený z básniček a písniček v 1.A zaměřených na písmenka, které se děti naučily a v 1.B na měsíce v roce.Slavnostním předáním vysvědčení jsme se přehoupli do druhé poloviny školního roku.Zaplněný sál a velký potlesk diváků byl odměnou pro nás všechny. Foto zde.