Nenudíme se

Blíží se konec školního roku, který byl poznamenán zavřením škol. Přesto se žáci 1.A nenudili. Většina z nich se zapojovala do dopolední online výuky. Ve volných chvílích sportovali, jezdili na výlety, trávili čas se svými blízkými, poznávali přírodu a zajímavá místa v naší zemi. Se spolužáky se dělili o poznatky a Čti dále

Organizační zajištění závěru školního roku

Na webové stránky byly vloženy informace k organizačnímu zajištění týdne od 22. 6. do 26. 6. 2020, kdy bude probíhat odevzdávání učebnic a ke způsobu rozdávání vysvědčení. Tento článek je určen k poskytnutí základních informací zákonným zástupcům a žákům. Text může být upraven v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet aktuální situace, popřípadě na základě metodického pokynu MŠMT (pokud bude vydán).

Informace najdete zde.

 

TRCZ – Technika nás baví 2019

Ve školním roce 2019/20 se naše základní škola zapojila do 6. ročníku kampaně TRCZ – Technika nás baví 2019 na podporu technického vzdělávání. Náš projekt „Zapojení OZOBOTů do výuky“ byl společností TRC podpořen. Na tento projekt pro kroužek „Logiky a robotiky“ Mgr. Evy Štorové věnovala společnost TRC částku 33 tisíc Kč. Mnohokrát děkujeme

Co je OZOBOT Čti dále

Květen v koronakaranténě

Květen již byl pro děti v domácím režimu pozitivní v tom, že ke konci měsíce už některé začaly navštěvovat školu a mnoho z nich se vrátilo ke svým zájmovým činnostem a kroužkům. I když s omezeními, ale přece. Většina však zůstala u učení na dálku, které každý vnímá jinak. Někdo novému režimu přivykl a vyhovuje mu, jinému chybí Čti dále

Výtvarná soutěž

Žáci naší školy se v současné době zapojují do mezinárodní výtvarné soutěže „Já a koronavirus“. Myšlenkou soutěže je kresbami uctít oběti Covid-19 a vytvořit z nich obrovskou mozaiku, která bude zpracována do formy videa a  šíření ve světě přes YouTube, Facebook a Instagram. Více informací žáci získají u svých třídních učitelek. Těšíme se na vaše soutěžní kresby.