Informace k zápisu do ŠD

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněný zápisní lístek nejpozději do 8. 9. 2017. Zápisní lístek je k dispozici u vychovatelek školní družiny. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 13. 9. 2017 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.