Škola úspěšně podala žádost o dotace v rámci výzvy MŠMT č. 56. V průběhu školního roku 2015/2016 budou realizovány:

1.         Čtenářské dílny

2.         Jazykový kurz – zahraniční vzdělávací kurz pro učitele

3.         Stínování – „náslechy“ učitelů v zahraničních školách

4.         Jazykově poznávací pobyt pro 40 žáků a 4 učitele v Anglii