Slavnostní přivítání prvňáčků

Dne 4. září 2023 proběhlo na naší škole slavnostní přivítání prvňáčků. Vše zahájil svým proslovem ředitel školy, který zdůraznil výjimečnost prvního školního dne. Pár slov k prvňáčkům pronesl také  pan starosta města Libochovice Mgr. Miroslav Zůna. Paní učitelky si po krátkém společném úvodu odvedly nové žáčky do svých tříd. Krásné počasí dokreslovalo slavnostní ráz dne.

Novým školáčkům přejeme mnoho hezkých chvil a úspěchů v nadcházejících letech.

 

Fotografie z akce najdete zde.

Prezentaci z akce najdete zde.

Soutěž z Finanční gramotnosti – školní kolo

Žáci naší školy se již podruhé zapojili do celorepublikové soutěže z Finanční gramotnosti, kterou pořádá vzdělávací institut Metodica za podpory MŠMT, ČNB a dalších finančních institucí.

Školního kola se zúčastnilo celkem 21 žáků osmých a devátých tříd.  Jasným vítězem se stal Matěj Bližík z 9.B s krásnými 19 body z celkových 20 a postupuje tak do okresního kola soutěže. Bylo třeba vytvořit tříčlenný tým a dalšími postupujícími jsou tak Petr Kunrt a Maxmilián Česal. Je třeba vyzdvihnout fakt, že výsledky všech zúčastněných žáků byly velmi vyrovnané. Všichni prokázali nadprůměrné znalosti a všeobecný přehled v oblasti hospodaření s penězi. Všem soutěžícím velice děkuji za účast v této náročné celostátní soutěži. Nutno ještě dodat, že žáci 8. tříd měli výborné výsledky navzdory tomu, že část soutěžních témat jsme ještě neprobírali. Gratuluji!

Ing. Věra Koubová

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na pátek 18. 11. 2022 volný den pro žáky, a to z organizačních důvodů a technických důvodů (instalace úsporného osvětlení v budově školy a s tím spojené úpravy elektroinstalace).