Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2022 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele) a bude zahájeno v 8 hodin.

 

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Cesta do šestých tříd bude pro žáky vyznačena.

Exkurze do ZOO Praha

Žáci ze sedmých a osmých ročníků se v závěru školního roku zúčastnili exkurze do pražské zoologické zahrady. Sedmáci měli příležitost doplnit si své znalosti ze života ptáků a osmáci zase z etologie zvířat. Díky velmi vstřícnému přístupu zaměstnanců ZOO měly některé děti možnost si prohlédnout ZOO i z jiného pohledu než je běžné. V průběhu exkurze jsme pak všichni měli unikátní možnost vidět krmení dikobrazů.

 

Nocování ve škole 3.B

V pátek dne 24. 06. 2022 jsme přespali na netradičním místě – ve školní třídě. Společně s námi přespali ve škole i žáci z 8. C, kteří pro nás vymysleli a zorganizovali odpoledne plné soutěží. Za naše výkony nás odměnili vlastnoručně vyrobenými diplomy a nezapomněli ani na sladkou odměnu. Nechybělo hledání pokladu, tancování a čtení pohádky před spaním.

Osmáci, moc vám děkujeme! Bylo to krásné zakončení školního roku, na které budeme dlouho vzpomínat.

Žáci 3. B

Kouzla chemie

Ve středu 22.6.2022 žáci 9.A předvedli v programu Kouzla chemie svým malým spolužákům ze 2. třídy kouzla, která dokáže chemie. Předvedli jim spoustu chemických pokusů. Vysvětlili, jak fungují jednotlivé chemické děje a kdy umí být chemie nebezpečná.