Máme vítězku krajského kola v Biologické olympiádě!

V letošním školním roce opět proběhl závěr Biologické olympiády netradičně. Stejně jako vloni byla tato událost poznamenána závažnou epidemiologickou situací. Děti které uspěly ve školním kole měly možnost porovnat své znalosti v oblasti přírodních věd přímo v krajském kole.

Velký úspěch zaznamenala Zdeňka Olšovcová z 8. ročníku, která ve své kategorii zvítězila nad všemi soutěžícími z různých základních škol a gymnázií Ústeckého kraje.

Moc gratulujeme!!!

Provoz školy od 24. 5.

S účinností od 24. 5. 2021 platí:

Pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se stanoví frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.

Na základní škole

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. Přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest
 • školy v přírodě je možno konat od 31. května 2021

 

Stanovují se výjimky z povinného zakrytí úst a nosu pro:

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy

Provoz školy od 17. 5. 2021

S účinností od 17. 5. 2021 platí následující:

Na základní škole

 • umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací
 • v Ústeckém kraji pokračuje rotace tříd 2. stupně (s největší pravděpodobností bude od 24. 5. zrušena)
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin (doporučuje se i nadále omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd a skupin tam, kde to je možné).

 

Ve školní družině

 • provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin (doporučuje se i nadále omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd a skupin tam, kde to je možné),
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

Frekvence preventivního antigenního testu:

 • dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny
 • jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně ve speciálních třídách s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu
 • jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školním pozemku tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Žáci, kteří mají zájem o odběr obědů a v současné době nejsou k odběru přihlášeni, musí včas provést objednání obědů.