Zápis do prvních tříd

Dne 19. 4. 2024 byly zveřejněny výsledky zápisu k povinné školní docházce. Seznam žáků přijatých pro školní rok 2024/2025 naleznete vyvěšen na vchodových dveřích základní školy. V elektronické podobě jej naleznete zde.

Na všechny prvňáčky se moc těšíme.

Seznam školních potřeb pro žáky 1. ročníku školního roku 2024/2025, které je potřeba před začátkem školního roku zakoupit najdete zde.

Zápis do školy 2024

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic –středa 10. dubna 2024

Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 11. dubna 2024

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny. Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu školní docházky.

Více informací najdete zde.

Žádost o přijetí můžete vyplnit zde.

Žádost o odklad můžete vyplnit zde.

Lyžařský výcvik – Benecko

Zimní sezóna je v plném proudu a naši žáci lyžují o 106. S podporou zkušeného pedagogického sboru podávají výkony jako vrcholoví sportovci. Přejeme jim mnoho příjemných zážitků a hlavně návrat ve zdraví.