Příběhy našich sousedů

„Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.“

 

Naše škola se letos poprvé zúčastnila projektu Příběhy našich sousedů. Když jsme se přihlašovali, nečekali jsme, kolik práce nás čeká. Nejprve jsme si vybrali pamětnici, kterou se stala paní Jaroslava Stará z Domova důchodců v Libochovicích. Po dlouhé době příprav jsme se ji 17. prosince 2019 rozhodli navštívit. Vyprávěla nám o svém životě a my jsme se dozvěděli spoustu důležitých a zajímavých informací, které jsme použili do konečné nahrávky. Z více jak hodinového rozhovoru jsme vytvořili příběh, který se musel vejít do tří a půl minut. Když jsme ještě mohli chodit do školy, sestavili jsme scénář o několika vstupech, které jsme později nahrávali. Kvůli současné situaci jsme nemohli jet nahrát vstupy do Českého rozhlasu, a tak jsme je nahráli doma. Také jsme navštívili židovský hřbitov v Libochovicích, kde jsme nafotili fotky, které jsme následně vložili do závěrečné práce.  Nakonec se neuskutečnila ani prezentace před porotou a publikem, kde jsme měli svůj projekt představit.  I když jsme se této akce účastnili poprvé, získali jsme krásných 18 bodů a umístili jsme se na sdíleném 3. místě.  Na tomto projektu se podílelo sedm žáků (Štěpánka Suchá, Michaela Červenková, Kateřina Krajčovičová, Marie Steinmetzová, Alžběta Laubová, Daniela Váchová, Jan Sytař) a pomáhaly nám paní učitelky Jitka Hajná a Hana Jarošová. Naší koodinátorkou z organizace Post Bellum byla paní Ing. Kateřina Latislav Němečková.

Náš pamětnický příběh najdete na webových stránkách https://www.pribehynasichsousedu.cz/lovosicko/lovosicko-2019-2020/stara-jaroslava/

Štěpánka Suchá a Michaela Červenková  VIII. B

Konec školního roku je tu

Distanční povinnosti jsou u konce. Blíží se vysvědčení a děti se těší na dva měsíce prázdnin. Ve 4.B byl červen ve znamení rybaření, protože se všichni podrobně seznamovali s ekosystémy rybník, potok, řeka v rámci předmětu přírodověda. Vlastivědné učivo žáci ukončili osobou Jana Amose Komenského, Čti dále

Karanténa očima žáků

Když jsme 11. 3. 2020 museli do karantény, nečekali jsme, že to bude na takhle dlouho. Ovšem pro naší paní učitelku Evu Štorovou to nebyl problém. Naučili jsme se spoustu věcí, např. dělat prezentace ve Wordu, PowerPointu nebo pracovat s Excelem. Když pár z nás “nejodolnějších” začalo chodit do školy, pokračovala výuka Čti dále

Nenudíme se

Blíží se konec školního roku, který byl poznamenán zavřením škol. Přesto se žáci 1.A nenudili. Většina z nich se zapojovala do dopolední online výuky. Ve volných chvílích sportovali, jezdili na výlety, trávili čas se svými blízkými, poznávali přírodu a zajímavá místa v naší zemi. Se spolužáky se dělili o poznatky a Čti dále