Biologická olympiáda

Naše škola uspořádala školní kolo Biologické olympiády. Žáci vypracovali nejen písemnou část a poznávačku rostlin i živočichů, ale také laboratorní práci.
Zájem žáků byl v letošním roce opravdu velký. V kategorii D ( žáci 6. a 7. tříd ) postupují do okresního kola Zdeňka Olšovcová, Marie Voslářová, Matěj Černík, Iveta Kalivodová a David Foriš. V kategorii C ( žáci 8. a 9. tříd ) postupují Alžběta Laubová, Kateřina Krajčovičová a Matěj Pail. Všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Okresní kolo anglické olympiády

V úterý 18. 2. 2020 proběhlo v Litoměřicích okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky. Naši školu reprezentovali Matěj Černík ze 7. ročníku a Kristýna Šmajslová z 9. ročníku. Žáci museli splnit řadu náročných úkolů v oblasti gramatiky, poslechu, museli pohovořit na dané téma a uceleně se představit.
Matěj Černík se umístil ve své kategorii na krásném 4. místě ze šestnácti zúčastněných, přičemž ztratil pouze čtyři body na první místo. Navíc v gramatické části si vedl ze všech účastníků nejlépe.
Kristýna Šmajslová obsadila ve své kategorii krásné 9. místo z dvaceti zúčastněných, přičemž jí chybělo pouhých 6 bodů na první místo.
Oběma gratulujeme a velice si ceníme jejich úspěchu.

Pirátské soutěžení

Žáci 5.B se již pátým rokem zapojili do mezinárodní soutěže „Pohár vědy – FOCUS 2020“ se zaměřením na optiku. Ve své kategorii (1. stupeň ZŠ) za plnění prvního úkolu získali 97 bodů ze sta. Všech 31 žáků se aktivně zapojilo do plnění tohoto lednového úkolu, kdy vytvářeli logo svého týmu. Dalším tématem bylo světlo – světelné paprsky a lupa. Dětem se úkoly líbily a těší se na další zajímavé výzvy.   Čti dále

Exkurze z tělocviku

I z tělesné výchovy jde mít exkurzi. Představte si tělocvičnu, která má místo podlahy samé trampolíny a čtyři trenéry – profesionály, kteří učí naše děti skákat od nejjednodušších k obtížnějším prvkům, jež propojují do sestav. Děti dvě hodiny cvičí, skáčou, smějí se a mají radost z nového pohybu. Kde? V Trampacademy Ústí nad Labem – Střekov. Krásný tělocvik jinak si užily děti 4.B, 5.A a 6.B v úterý 12. února 2020.

Pythagoriáda


V měsíci lednu proběhlo školní kolo matematické soutěže 
na prostorovou představivost a logické uvažování "Pythagoriáda 2020".
  
Úspěšnými řešiteli se stali tito žáci:
5. třída - Petr Holub, Max Kokoška, Sára Hrebinková
6. třída - Nguen Manh Hung
7. třída - Matěj Černík

Školní kolo olympiády z německého jazyka

Olympiáda z německého jazyka – Školní kolo 2020
Školního kola olympiády z německého jazyka se zúčastnilo celkem 12 žáků / žákyň z 8. a 9. tříd, kteří se při jejím řešení v PÍSEMNÉ formě potýkali s několika jazykovými oddíly – komunikační dovedností (např. pozdrav, poděkování, vyjadřování proseb / přání, objednávka jídla, atd.), dále o sobě podali v 10 větách základní informace či zajímavosti, byla také prověřena jejich schopnost časovat slovesa (pomocná, modální, nepravidelná). Museli rovněž prokázat znalost slovní zásoby z několika tematických okruhů a závěrem si vyzkoušeli, do jaké míry jsou schopni porozumět textu jazykové úrovně A1 a správně odpovědět na záludné otázky týkající se jeho obsahu.
Jako postupující do okresního kola byly vybrány DANIELA VÁCHOVÁ a ADÉLA KONŠELOVÁ (9.ročník), které při řešení zadání dosáhly nejvíce bodů. Tímto jim gratulujeme a přejeme úspěch i v okresním kole, které se bude konat dne 11.2. 2020 v Litoměřicích.
Všem ostatním děkujeme za účast a přejeme i nadále chuť učit se tento „druhý“ cizí jazyk, který si dle celkových výsledků dokázali osvojit více než uspokojivě , někteří dokonce díky podaným výkonům mile potěšili. Těšíme na práci v hodinách německého jazyka a doufáme, že bude i příští rok zájem o řešení školního kola olympiády.
Za vyučující německého jazyka Mgr. Lucie Plášilová