Zájezd do Polska 2023

10.května 2023 v brzkých ranních hodinách a s povolením pana ředitele se vydali zástupci 8. a 9.tříd na poznávací zájezd do Polska. Čekala na ně Oświecim, Wieliczka, Kraków.

Mnoho viděli, mnoho nachodili, mnoho nakoupili, mnoho ochutnali…..

Jak to vše děti zvládly? Výborně.

Co viděly? Koncentrační tábor Osvětim I., Osvětim II. – Březinka, solné komory ve městě Wieliczka (135m pod zemí), historické centrum Krakova ( universita s orlojem, židovská čtvrť Kazimierz, hrad Wawel i s drakem, kostel sv. Šimona, kostel sv. Františka z Assisi a Turínské plátno).

Velký dík patří i našemu průvodci, panu Pršalovi, který nás zahltil haldou zajímavých informací a stal se naší ,,studnicí“ vědomostí. Bezpečná doprava byla zajištěna panem Angelem. Co víc si přát!

Dva dny na cestách utekly jako voda a ráno 12.5 jsme vyrazili zpět domů. Zdržela nás Ostrava, kde jsme si prohlédli její technické vymoženosti.

Po 600 km byli všichni žáci předáni v pořádku rodičům.

Co dodat? Snad jen to, že se těšíme na další výpravu za poznáním a voláme do dáli:

                                                            „DO WIDZENIA.“

Turnaj v přehazované

Dne 24.1.2023 se na naší škole uskutečnil turnaj smíšených družstev v přehazované pro žáky 8. a 9. tříd. Hrálo se systémem každý s každým. Skvělá atmosféra provázela celý turnaj a rozhodně nebyla nouze o dramatické zvraty a také momenty fair-play.

Vítězem 8. ročníků se stal NEVÍM TEAM ( kapitán – Osvald Filip, hráči – Suchý Matěj, Suchý Vojtěch, Šlehofer Michal, Nebuloni Alberto a Rosenkranc Jan ).

Vítězem 9. ročníků se stal tým LOUPÁCI ( kapitánka – Hauptvoglová Pavla, hráči – Hedánková Barbora, Černý Marek, Nquyenová Vy Anh, Szabó Alexandr, Kareš Jaroslav ).

Vítězům gratulujeme.

Celý turnaj vyvrcholil vzájemným duelem vítězů obou ročníků, kde po velkém boji zvítězil tým Loupáků a stal se tak celkovým vítězem turnaje.

Velká chvála ovšem patří všem týmům. Předvedli velmi dobrou přehazovanou a do zápasů dali nejen spoustu fyzických sil, ale také velké množství emocí.

Exkurze do ZOO Praha

Žáci ze sedmých a osmých ročníků se v závěru školního roku zúčastnili exkurze do pražské zoologické zahrady. Sedmáci měli příležitost doplnit si své znalosti ze života ptáků a osmáci zase z etologie zvířat. Díky velmi vstřícnému přístupu zaměstnanců ZOO měly některé děti možnost si prohlédnout ZOO i z jiného pohledu než je běžné. V průběhu exkurze jsme pak všichni měli unikátní možnost vidět krmení dikobrazů.

 

Nocování ve škole 3.B

V pátek dne 24. 06. 2022 jsme přespali na netradičním místě – ve školní třídě. Společně s námi přespali ve škole i žáci z 8. C, kteří pro nás vymysleli a zorganizovali odpoledne plné soutěží. Za naše výkony nás odměnili vlastnoručně vyrobenými diplomy a nezapomněli ani na sladkou odměnu. Nechybělo hledání pokladu, tancování a čtení pohádky před spaním.

Osmáci, moc vám děkujeme! Bylo to krásné zakončení školního roku, na které budeme dlouho vzpomínat.

Žáci 3. B

Kouzla chemie

Ve středu 22.6.2022 žáci 9.A předvedli v programu Kouzla chemie svým malým spolužákům ze 2. třídy kouzla, která dokáže chemie. Předvedli jim spoustu chemických pokusů. Vysvětlili, jak fungují jednotlivé chemické děje a kdy umí být chemie nebezpečná.