Exkurze do ZOO Praha

Žáci ze sedmých a osmých ročníků se v závěru školního roku zúčastnili exkurze do pražské zoologické zahrady. Sedmáci měli příležitost doplnit si své znalosti ze života ptáků a osmáci zase z etologie zvířat. Díky velmi vstřícnému přístupu zaměstnanců ZOO měly některé děti možnost si prohlédnout ZOO i z jiného pohledu než je běžné. V průběhu exkurze jsme pak všichni měli unikátní možnost vidět krmení dikobrazů.

 

Nocování ve škole 3.B

V pátek dne 24. 06. 2022 jsme přespali na netradičním místě – ve školní třídě. Společně s námi přespali ve škole i žáci z 8. C, kteří pro nás vymysleli a zorganizovali odpoledne plné soutěží. Za naše výkony nás odměnili vlastnoručně vyrobenými diplomy a nezapomněli ani na sladkou odměnu. Nechybělo hledání pokladu, tancování a čtení pohádky před spaním.

Osmáci, moc vám děkujeme! Bylo to krásné zakončení školního roku, na které budeme dlouho vzpomínat.

Žáci 3. B

Kouzla chemie

Ve středu 22.6.2022 žáci 9.A předvedli v programu Kouzla chemie svým malým spolužákům ze 2. třídy kouzla, která dokáže chemie. Předvedli jim spoustu chemických pokusů. Vysvětlili, jak fungují jednotlivé chemické děje a kdy umí být chemie nebezpečná.

Pololetní projekt žáků 2. stupně – Líhnutí kuřátek a kachňátek

Žáci 2. stupně ( především 7. ročníků ) se v tomto pololetí měli možnost, v rámci přírodopisného projektu, seznámit s vývojem ptačích mláďat. Do umělé líhně jsme založili slepičí a kachní vajíčka. V průběhu celého projektu jsme sledovali ukazatele důležité pro líhnutí ( teplotu, vlhkost apod. ).

Děti mohly v tomto projektu srovnávat líhnutí pod kvočnou a líhnutí v líhni, která všechny tyto přirozené procesy dokáže simulovat.

Za velkého nadšení všech, se nám přesně v termínu vylíhla kuřátka. Děti tak měly možnost vidět celý proces klubání kuřátek od prvního zaťukání na skořápku až do úplného konce. Navíc se nám opravdu zadařilo a úspěšnost našeho projektu byla velmi vysoká.

Na káčátka ještě čekáme, tak snad budeme stejně úspěšní.

Naše malé opeřené přírůstky si přišli prohlédnout i žáci z prvního stupně.

 

 

Olympiáda z německého jazyka

Ze školního kola olympiády z německého jazyka konaného v únoru 2022 se do okresního kola probojovali Zdena Olšovcová (9.A.) a Matěj Černík (9.B.). Reprezentovali nás tak dne 9. 3. 2022 v Litoměřicích a obsadili krásné 3. (Zdena) a 6. místo (Matěj). Děkujeme jim za účast a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.