Dějepisná olympiáda – výsledky školního kola

Ve čtvrtek 30.11.2023 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 18 žáků z 8.a 9.tříd. Letošní téma znělo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

Na 1.místě se umístil Václav Káně, na 2. Alberto Nebuloni, na 3. Václav Lan. Všichni hoši z 9.B.

Všem žákům děkujeme za účast a třem postupujícím přejeme hodně štěstí v kole okresním.