…a vítězem se stává

V pátek 30.listopadu se uzavřela soutěž mezi 1. a 2. stupněm ve sběru baterií. Na druhém stupni se podařily sesbírat 2 krabice, první stupeň přinesl celých 11 krabic. Vítězi se proto stávají děti z prvního stupně. Za odměnu jim žabák z Ecobatu poslal baseballovou pálku, padák a 3 sady her Grabollo. Gratulujeme!

 

 

 

 

Recyklohraní – soutěž ve sběru baterií

Děkujeme, že jste zapojili s takovou vervou do naší školní soutěže. Jste skvělí, na 1. stupni je již nasbíráno téměř 9 krabic. Soutěž pokračuje do konce měsíce listopadu! Baterky vhazujte do zelených krabic u školníka, u šaten, na chodbách 1.stupně. Červená popelnice slouží ke sběru malých elektrických spotřebičů.

Ukliďme si svět, ukliďme si Česko

Během „celosvětového úklidového dne“, který se bude konat v sobotu 15. září 2018, se milióny lidí ve 150 zemích světa postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že vyčistí silnice, parky, pláže, lesy, řeky…. Tisíce komunit budou fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se táhne od Nového Zélandu po Havaj.

 V pátek 14. září se žáci čtvrtých, pátých tříd a 2.stupně připojí k podzimnímu úklidu našeho města.

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Vybité baterie do koše nepatří! Přineste je do školy do zelené sběrné nádoby u vchodu do školy a u schodiště 2. stupně. Pomůžete nám chránit přírodu.

Do červených popelnic můžete vyhodit drobný elektroodpad. Nezapomínejte , že na každém patře máme popelnice na papír, plasty a kartony a třiďte odpady i ve třídě.                                      Děkujeme