Věnuj mobil a pojeď do ZOO

Opět se můžeme zapojit do akce Recyklohraní „Věnuj mobil a pojeď do ZOO“. Pokud máte doma nefunkční, nepotřebný mobilní telefon, přines ho do školy třídnímu učiteli nebo do třídy 3. A. Pomůžeš v soutěži Recyklohraní a možná, že i tvoje třída pojede zadarmo do pražské ZOO. Soutěž trvá do 15. listopadu.

Kroužky v naší škole

 

Ve spolupráci s DDM Trend Roudnice nad Labem můžete v naší škole navštěvovat  kroužky atletiky, sportovních her, keramiky a basketbalu. Dále se žáci 1. stupně mohou přihlásit do programu Sportuj ve škole. Časy, kdy se kroužky konají,  jsou uvedeny níže.

Přihlášky  u vedoucích kroužků.

Kontakt: Nikola Čmejlová, cmejni.zslibo@iskola.cz, 776 319 587
Čti dále

Recyklohraní aneb Ukliďme si Česko

S Ecobatem pokračujeme ve sběru vybitých baterií. Pokud máte doma již nepoužitelné baterie, přineste je do školy a hoďte je do zelených papírových krabic umístěných u vstupu do školy a pod schodištěm 2. stupně.
Rozbité nebo již nepoužitelné drobné domácí spotřebiče neházejte do běžných popelnic. Ve škole máme červené popelnice na drobný elektroodpad. Každý spotřebič nám pomáhá v soutěži.
Jistě jste si všimli, že máme ve škole na chodbách barevné popelnice. Ke koši ve třídě je to sice pár kroků, k barevným popelnicím na chodbě o kousek dál. Udělejte něco pro přírodu a pro své tělo, projděte se s odpadky až k těm popelnicím a pomozte při soutěži Recyklohraní. Na chodbě také najdete koš na smíšený odpad.