Podpora společného vzdělávání

Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.Čti dále

Scénické čtení Manolito Brejloun

Město Libochovice pořádá v neděli 19. září od 16 h v KS U Tří lip scénické čtení Manolito Brejloun.

Manolito Brejloun (Elvira Lindo)

Hlavním hrdinou knihy je desetiletý chlapec Manolito Brejloun, který žije s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v drsné madridské čtvrti. Díky svým svérázným komentářům a naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády nejedno vzrušující dobrodružství, byť část z nich se odehrává jen v jeho představách. Zábavné příběhy nejsou hostinou jen pro náctileté, ale i rodiče. Světový bestseller se stal inspirací pro několik televizních seriálů a jednu velmi zdařilou rodinnou komedii. Do repertoáru si ho vybral i projekt LiSTOVáN, je to totiž zábava pro všechny.

Více informací zde.

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele) a bude zahájeno v 8 hodin.

Rodiče prosíme, aby při vstupu do budovy školy měli nasazenou ochranu dýchacích cest (nos, ústa).

 

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. A se nachází ve druhém patře staré budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Koštice. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Třídu 6. C tvoří žáci bývalé 5. C. Učebna 6. C se nachází ve druhém patře nové budovy školy (učebna chemie).

Zahájení školního roku 2021/2022 – režimová opatření

Jak bude probíhat začátek školního roku

 

Ministerstva zdravotnictví a školství společně připravila řadu doporučení a nařízení, která mají zabránit uzavírání škol. Týkají se především hygienických pravidel, nošení roušek nebo omezení vstupu třetích osob do školy. Pravidla byla zapracována do manuálu, kterým by se měly školy od září řídit.

 

K základním principům bezpečného provozu škol patří dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skupinová izolace, sociální distance, ochrana úst a nosu. Na začátku školního roku proběhne také plošné preventivní testování žáků.

 

Zákaz vstupu nemocným a izolace

 

Do školy a školského zařízení nemohou vstupovat osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.  V případě, že se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, nasadí si neprodleně ochranu dýchacích cest a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti, kde bude izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy. Žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Čti dále