Životní prostředí prioritou

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy

s radostí Vám přinášíme přehled úspěchů naší školy v oblasti životního prostředí za uplynulý rok 2023.

Díky vaší podpoře a spolupráci jsme dosáhli několika významných milníků:

  1. Recyklace Elektrospotřebičů: V roce 2023 jsme odevzdali 0,35 tuny vysloužilých elektrospotřebičů. Díky tomu jsme přispěli k úspoře primárních zdrojů a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Vrácení materiálu do oběhu znamená úsporu těžby rud a snížení nákladů na životní prostředí.
  2. Priorita Péče o Životní Prostředí: Péče o životní prostředí je pro nás prioritou. Snažíme se minimalizovat negativní dopady na přírodu a zvýšit povědomí o ekologických otázkách mezi našimi žáky.

Věříme, že naše společné úsilí přispívá k ochraně životního prostředí a zvyšování kvality života nás všech. Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem,

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice