Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve středu 28. února se naše škola zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce, které se konalo v Litoměřicích. Z naší školy se kvalifikovali dva žáci: Zděnda Nový ze 7. B a Jakub Čejka z 9. B. Oba si vedli velmi dobře a dosáhli skvělých výsledků. Zděnda skončil na 14. místě a Jakub na 13. místě. Gratulujeme jim k jejich úspěchu a děkujeme jim za reprezentaci naší školy. Jsme na ně hrdí!

Olympiáda v anglickém jazyce je prestižní soutěž, která prověřuje znalosti a dovednosti žáků v oblasti anglické gramatiky, slovní zásoby, čtení, poslechu a psaní. Soutěž se skládá ze dvou kol: školního a okresního. Do okresního kola postupují ti nejlepší žáci z každé školy. Okresní kolo je pak náročnější a vyžaduje od žáků vysokou úroveň angličtiny. Naše škola se pravidelně účastní této soutěže a vždy dosahuje dobrých výsledků. Věříme, že i v příštím roce se nám podaří prokázat naši kvalitu v angličtině a zúčastnit se okresního kola.