ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z NĚMECKÉHO JAZYKA

Začátek roku 2024 se nesl v soutěžním duchu – ve třetím lednovém týdnu proběhlo na naší základní škole ŠKOLNÍ kolo olympiády z německého jazyka. Mezi sebou poměřovali pomocí testu získané jazykové dovednosti (gramatické jevy, znalost slovní zásoby a krátké písemné slohové cvičení) žáci ve dvou kategoriích – první byla stanovena pro sedmé ročníky, druhou skupinu tvořili žáci z 8. a 9. ročníků. Účast byla hojná, ze 7. A a 7. B se účastnilo celkem 15 žáků, z 8. a 9. tříd bylo žáků dokonce 25. Všem DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST, prokázali jste nám, že jste si základy německého jazyka osvojili 😉. Věnujte se mu i nadále, zdokonalujte se a nebojte se ho používat v praxi. Já věřím, že se s mnohými z vás potkám i příští rok, kdy to zkusíte znovu!

Reprezentovat nás do OKRESNÍHO kola, které se konalo 7. 2. v Litoměřicích, jely žákyně ze 7. A Tereza Navrátilová (obsadila 5. místo) a Ela Zubatá (6. místo), za starší bojovaly o pěkné umístění dívky z 9. B Adéla Vlčková (4. místo) a Anna Vaníčková (9. místo). Dívkám děkujeme za odvahu poměřit síly s nejlepšími žáky základních škol litoměřického okresu a také za odvahu předstoupit v ústní části před odbornou komisi. Za to vám právem patří veliké díky! Využívejte to, co jste se v hodinách naučily, rozvíjejte se i nadále a třeba právě pomocí němčiny si nechte v budoucnu otevřít nejedny dveře vedoucí k zajímavým příležitostem.

Za tým němčinářů ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice Mgr. Lucie Plášilová

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *