Halloween

V období před tradiční akcí „Pochod za rozsvícenou dýní“ žáci se podíleli na výzdobě svých tříd a chodeb, dlabali dýně nebo se zapojili do akce Noc vědců v Marstafitu. Jak se při práci bavili, napoví fotografie.

Foto zde

Přírodovědné projekty pro 6. a 9. ročníky

V tomto školním roce byly v rámci předmětu přírodopis pro žáky 6. a 9. ročníků připraveny projekty zaměřené na poznání naší Země. Byla nám představena Země jako planeta, součást Sluneční soustavy, poznali jsme pohyby Země a její geografické uspořádání  a prozkoumali jsme blízký i hluboký vesmíru. Dále jsem se věnovali fauně a floře Afriky, jejím krásám i problémům a životu lidí na tomto kontinentu.

Celý projekt probíhal ve spolupráci s Technickým klubem přírodovědného centra Žatec. Navštívili jsem digitárium, což je zážitek formou sférické projekt na kulovou klenbu a dále “ Vědu na kouli“, což je unikátní systém, kde obraz vycházející z výsledků měření NOAA ( Národní úřad pro oceán a atmosféru ) je promítán na kulovou projekční plochu o průměru 2m.