Tři králové ve 3.A

V pátek 6.1. 2023 si žáci 3. A připomněli tradici Tří králů. Celé dopoledne se neslo v duchu těchto mudrců. Společně jsme si přečetli legendu o Třech králích. Dále jsme si povídali, že v mnoha zemích obchází po vesnicích tři postavy králů, které zastupují tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře formuli požehnání K + M + B. Pro některé bylo novinkou vysvětlení nápisu, který tři mudrci zanechávají na dveřích příbytků: C(K)+M+B+2022. Nejedná se totiž o podpis, který po sobě mudrci zanechávají, nýbrž o přání všeho dobrého a pokoje do dalšího roku. Nápis totiž pochází z latinského  Christus mansionem benedicat – Kristus žehná tomuto domu. I naši třídu navštívili tři králové, a protože jsme je obdarovali, na tabuli nám napsali formuli požehnání. Žáci jsou seznámeni s významem sbírky, vědí, že je důležité si pomáhat. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat všem žákům, kteří vložili své penízky do kasičky.

Celé dopoledne jsme pracovali ve skupinách, kde jsme společně plnili zadané úkoly. Pomocí kvízu jsme si zopakovali, co jsme si z přečtené legendy zapamatovali, hlavičky jsme si lámali nad osmisměrkou, kde jsme hledali slova jako Melichar, kadidlo, mudrci….Pomohli jsme najít Třem králům cestu z bludiště a na závěr jsme si všichni vyrobili obrázky Tří králů.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *