Tři králové ve 3.A

V pátek 6.1. 2023 si žáci 3. A připomněli tradici Tří králů. Celé dopoledne se neslo v duchu těchto mudrců. Společně jsme si přečetli legendu o Třech králích. Dále jsme si povídali, že v mnoha zemích obchází po vesnicích tři postavy králů, které zastupují tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře formuli požehnání K + M + B. Pro některé bylo novinkou vysvětlení nápisu, který tři mudrci zanechávají na dveřích příbytků: C(K)+M+B+2022. Nejedná se totiž o podpis, který po sobě mudrci zanechávají, nýbrž o přání všeho dobrého a pokoje do dalšího roku. Nápis totiž pochází z latinského  Čti dále