Bobřík informatiky

Celostátní soutěž „Bobřík informatiky“ je určena pro žáky od čtvrtého ročníku až po maturitu. Ale mohou se zapojit i mladší žáci. Soutěž probíhá na počítačích, kdy vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.. Žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Do letošního již 15. ročníku se na prvním stupni zapojili žáci 4.A a 3.B. Za druhý stupeň se soutěže zúčastnili žáci osmých tříd (nejúspěšnější žákyně „Kačka“ 73 bodů).

Čti dále

Svatý Martin

V pátek 11.11. 2022 byl opět v 3.A projektový den, zaměřený na svátek svatého Martina. Přečetli jsme si o něm legendu, vyhledávali o něm různé pravdivé a nepravdivé informace, které jsme dále použili v křížovce a při soutěžích. Vysvětlili jsme si pranostiky a přísloví, které se k svátku váží – NA SVATÉHO MARTINA, ZIMA CHOD SVŮJ ZAČÍNÁ, NA SVATÉHO MARTINA, DRŽ SE SYNKU KOMÍNA, SVATÝ MARTIN PŘIJEDE NA BÍLÉM KONI, NA SVATÉHO MARTINA, BÝVÁ BÍLÁ PEŘINA…… Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. My jsme si zkusili svého koně vyrobit, všem se koně moc povedli. Tento den jsme si užili. Foto zde.