Programování bez počítače

Žáci 2.B si vyzkoušeli naprogramovat robota (svoji paní učitelku). Pracovali ve dvojicích, spolupráce byla důležitá. Na papír museli vytvořit soubor správných jednoznačných instrukcí, podle kterých robot plnil jednotlivé úkony (vypít školní mléko, zamknout třídu…). Instrukce zpočátku byly nejasné, ale nakonec se vše zadařilo. Žáci i paní učitelka si užili hodně legrace.

Školní kolo v sudoku

Žáci 2.B se zapojili do 1. ročníku „Podzimní soutěže“ v řešení sudoku pro jednotlivce pro žáky základních a středních škol. Ve školním kole se na 1. místě umístila Maruška Bližíková s dvanácti body, druhé místo obsadila Evička Horová s jedenácti body a na 3. místě Anežka Lavková s počtem deseti bodů. Žáci plnili během 40 minut různě obtížná sudoku. Foto zde