Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání (netýká se žáků ZUŠ)

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

  • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

 Čti dále

Vánoce 2021

V celé škole je už vidět, že Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Každá třída celý prosinec vánočně tvořila, pekla, zdobila, zpívala, recitovala, tančila a nádherně voněla. Pokud chcete vidět jak, podívejte se do jednotlivých tříd.

1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A,

domácnost 7.A, B

Město Libochovice oslovilo Jiřího Chadrabu, aby zhotovil vánoční pozdrav, na kterém se podílela základní škola, mateřská škola a domov důchodců. Video můžete zhlédnout zde.

Programování bez počítače

Žáci 2.B si vyzkoušeli naprogramovat robota (svoji paní učitelku). Pracovali ve dvojicích, spolupráce byla důležitá. Na papír museli vytvořit soubor správných jednoznačných instrukcí, podle kterých robot plnil jednotlivé úkony (vypít školní mléko, zamknout třídu…). Instrukce zpočátku byly nejasné, ale nakonec se vše zadařilo. Žáci i paní učitelka si užili hodně legrace.

Školní kolo v sudoku

Žáci 2.B se zapojili do 1. ročníku „Podzimní soutěže“ v řešení sudoku pro jednotlivce pro žáky základních a středních škol. Ve školním kole se na 1. místě umístila Maruška Bližíková s dvanácti body, druhé místo obsadila Evička Horová s jedenácti body a na 3. místě Anežka Lavková s počtem deseti bodů. Žáci plnili během 40 minut různě obtížná sudoku. Foto zde

SBÍRKA HANDBIKE PRO ADÁMKA

Město Libochovice organizuje sbírku pro zdravotně postiženého žáka naší školy. Tato akce si zcela jistě zasluhuje pozornost, proto bychom vás chtěli poprosit, abyste si našli chvilku a přečetli si životní příběh Adama. Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete přispět jakoukoli částkou.

Adámek si moc přeje kolo – handbike, aby mohl být alespoň trochu nezávislý a mít tak trochu své klučičí svobody i přesto, že je ochrnutý na půlku těla.

Přispět můžete zde https://www.znesnaze21.cz/sbirka/kolo-pro-adamka-at-i-s-ochrnutim-muze-mit-trochu-svobody

Čti dále