Den Země ve 2.B

Den Země je svátek planety Země a připadá na 22. dubna. Protože příroda je pro nás velice důležitá, musíme si naší planety vážit a chránit ji. I my jsme se zamýšleli, co můžeme pro ochranu životního prostředí udělat. Zhlédli jsme pořad Odpady se hromadí, vysvětlili jsme si, co je černá skládka, procvičili si třídění odpadků, řekli si, proč třídíme odpad, co znamená recyklace, co je sběrný dvůr. Navštívili jsme také školní ZOO koutek, kterým nás provedla paní učitelka Zachová. Dozvěděli jsme se od ní spoustu poznatků nejen o volně žijících zvířatech, domácích mazlíčcích, ale i o cizokrajných zvířatech.

Žáci 2. B

Den Země v 1. A

Přiblížil se konec dubna a žáci z 1. A oslavili Den Země. Tento projekt byl zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Hlavně jsme se zabývali tříděním a recyklací odpadů ,,Umíme třídit odpad?“. Nejdříve se žáci seznámili proč, jak a kam odpad třídit. V pracovních listech jsme si společně procvičili třídit běžné odpadky z domácnosti. Vyrobili jsme si zápich do květináčů a před školu jsme barevnými křídami nakreslili naší planetu Zemi. Dětem se den moc líbil, i když domů odcházely barevné od kříd. Foto zde